Legepladser

Alle offentligt tilgængelige legepladser er omfattet af bygningsreglementet og skal godkendes af kommunen.

Hvornår er en legeplads offentlig?

Legepladser i forbindelse med boligforeninger, daginstitutioner, skoler og lignende betragtes som offentligt tilgængelige, uanset om de er indhegnede eller frit tilgængelige.

Her finder du legepladserne

 

Hvilke regler er gældende

Dansk lovgivning for legepladsredskaber til offentlig brug siger, at legepladsredskaber og lignende skal udformes og dimensioneres, så man undgår personskader. Bestemmelserne kan opfyldes ved at anvende de europæiske standarder for legeredskaber og faldunderlag DS/EN 1176 og DS/EN 1177.

Det er Sikkerhedsstyrelsen, der har ansvaret for sikkerheden ved køb, opsætning og eventuelle ulykker ved legepladsredskaber til offentlige og private legepladser i Danmark.

Læs mere om reglerne på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Søg byggetilladelse

Der skal søges byggetilladelse til etablering af legeplads, opsætning af nye legeredskaber på en eksisterende legeplads eller ændring af eksisterende legeredskaber og deres placering.

Ansøgning om byggetilladelse kan indsendes via selvbetjeningsportalen Byg og Miljø. Læs mere om ansøgning om byggetilladelse her.

Kontaktinfo

Team Byg

Telefon: 7376 7347
Mail: byg@aabenraa.dk