Arkitekturens dag og priser

Hvert andet år på Arkitekturens dag hædrer Aabenraa Kommune god arkitektur, nye byrum og smukke istandsættelser af bevaringsværdige bygninger ved uddelingen af årets bygningspræmieringer.

Bygningspræmieringer på Arkitekturens Dag

Den 4. oktober 2021 afholdtes der over hele landet Arkitekturens Dag, og også i Aabenraa Kommune blev dagen markeret med et festligt arrangement på Det Gamle Rådhus. Her blev årets vindere af Arkitekturprisen, Bygningsforbedringsprisen og Borgernes Favorit fundet. 

Vindere 2021:

Arkitekturprisen gik til:

 • Hængende Ly "Reden" - Svævende shelter ved Genner Hoel Camping
 • Aabenraa Krematorium - Nybygget krematorie ved kirkegården i Aabenraa

Bygningsforbedringsprisen gik til:

 • Nygade 39B - Istandsættelse af bevaringsværdigt byhus
 • Rosende omtale - Flensborgvej 158 - Istandsættelse af fredet bomhus

Borgernes Favorit gik med 201 stemmer ud af 1021 til:

 • Hængende Ly "Reden" - Svævende shelter ved Genner Hoel Camping

De tre priser

Arkitekturprisen kan gives til gode eksempler på:

 • Privat og offentligt nybyggeri
 • Om- og tilbygninger til eksisterende bygninger
 • Istandsættelse af eksisterende bygninger
 • Anlæg, by- og landskabsrum, grønne områder, parker og pladser mm.

Bygningsforbedringsprisen kan gives til smukke renoveringer af:

 • Fredede bygninger
 • Bevaringsværdige bygninger
 • Ikke SAVE-registrerede bygninger fra før 1960

Borgernes Favorit gives til det projekt, blandt kandidaterne til både Arkitekturprisen og Bygningsforbedringsprisen, som får flest stemmer. Det er et bedømmelsesudvalg som udpeger vinderen af Arkitekturprisen og Bygningsforbedringsprisen, mens det er borgerne som udpeger vinderen af Borgernes Favorit.

Fakta

Formålet med Arkitekturprisen, Bygningsforbedringsprisen og Borgernes Favorit er at sætte fokus på god arkitektur og bygningsbevaring. Gennem præmieringerne rettes fokus på nyopførte bygninger, ombygninger eller tilbygninger, nyistandsatte bygninger, nyetablerede byrum, anlæg eller landskabsrum samt bygningsbevaring, der er med til at gøre Aabenraa Kommune til et smukkere og bedre sted at opholde sig. Med præmieringerne ønsker kommunen at medvirke til en øget interesse for den arkitektoniske kvalitet i de fysiske omgivelser og hædre arkitekter for deres arbejde og bygherrer for deres prioritering af arkitekturen.

Kontaktperson

Frederikke Skovbo Winther, bevaringsarkitekt
Tlf.: 2033 7276 - fsw@aabenraa.dk

Mail: plan@aabenraa.dk

Tlf. 7376 7676