Støtte til istandsættelse

Skal din gamle bolig have nyt tag, nye vinduer eller skal facaden renoveres?
Bygningsforbedringsudvalget kan yde økonomisk støtte til udvendig istandsættelse af bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1960 og i begrænset omfang øvrige ejer- og andelsboliger.

  Der kan ligeledes ydes støtte til forsamlingshuse og lign. beliggende i landsbyer og landdistrikter, der vurderes at være bevaringsværdige.

  Sådan ansøges

  Du ansøger om støtte via ansøgningsskemaet til højre på siden. Her finder du også en folder med reglerne for støtteordningen. Ansøgningsskemaet indsendes sammen med:

  • projektbeskrivelse med oplysninger om arbejdets udførelse, materialevalg og metoder samt evt. beskrivelse af tidligere og fremtidige planer for istandsættelse af boligen
  • tilbud fra 2 håndværkere for det samme projekt, så de er sammenlignelige. Tilbud skal være opdelt i punkter med priser for det enkelte arbejde samt indeholder omkostning til eksempelvis leje af stillads og bortskaffelse af affald, der ikke støttes af udvalget.

  Bygningsforbedringsudvalget afholder i 2020 møder på følgende dage:

  • 5. marts (ansøgningsfrist 1. februar)
  • 4. juni (ansøgningsfrist 1. maj)
  • 3. september (ansøgningsfrist 1. august)
  • 3. december (ansøgningsfrist 1. november)

  Materialet skal være modtaget i Kultur, Miljø & Erhverv før ansøgningsfrist for at kunne komme i betragtning til støtte. 

  Hvad kan der gives støtte til?

  Et af målene med Bygningsforbedringsudvalgets arbejde er at tilskynde ejere til at istandsætte bygninger med materialer og efter metoder, der er i overensstemmelse med bygningens oprindelige karakter. Udvalget kan som betingelse for modtagelse af støtte stille krav til, at arbejdet udføres i tråd med traditionel byggeskik og så tæt på den oprindelige bygning som muligt. Tilskud kan ydes til istandsættelse af bygningens klimaskærm, som f.eks.

  • Tage herunder tagrender og skorstene, kviste, tårne og ovenlys (der ydes ikke støtte til etablering af nye ovenlysvinduer).
  • Ydermure herunder facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer.
  • Vinduer herunder opsætning af indvendige forsatsrammer og koblede rammer (der ydes kun støtte til vinduer af træ).
  • Døre og porte.
  • Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning.
  • Fundamenter herunder kældernedgange og stenpikning under tagdryp, indgangspartier, herunder udvendige trapper.

  Hvilke ejendomme kan få støtte?

  • Ejer- og andelsboliger der er opført før 1960, som er væsentligt nedslidt og som bebos af ejeren.
  • Ejer- og andelsboliger med manglende tidssvarende opvarmning eller wc og som bebos af ejeren.
  • Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse beliggende i landsbyer og landdistrikter.
  • ¾ af udvalgets midler er afsat til ejer- og andelsboliger som er registreret i SAVE med bevaringsværdi 1 – 4, eller er omfattet af bevarende bestemmelser i en lokalplan, byplanvedtægt eller § 22 tinglysning.

  Er min ejendom bevaringsværdig?

  Bevaringsværdige bygninger i Aabenraa Kommune er vurderet ud fra registreringssystemet SAVE, der er udarbejdet af Kulturstyrelsen. Bygningens bevaringsværdi er vurderet ud fra en skala fra 1 – 9, hvor 1 er højst bevaringsværdi. Du kan læse mere om SAVE og bevaringsværdige bygninger på www.kuas.dk.

  En bygnings bevaringsværdi kan ses på www.kulturarv.dk/fbb, i Kommuneplan 2009 eller fås ved henvendelse til Kultur, Miljø & Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, e-mail plan@aabenraa.dk

  Ikke alle områder i kommunen er vurderet. Hvis en bygning ikke er vurderet, kan der søges om økonomisk støtte, såfremt bygningen ud fra en konkret vurdering kan vurderes til en bevaringsværdi på 1 – 4.

  Støtten gives som kontant tilskud

  • Til ejer- og andelsboliger og forsamlingshuse kan tilskuddet højst udgøre ½ af de støtteberettigede udgifter
  • Til fredede og bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 1 - 4 kan tilskuddet højst udgøre 3/4 af de støtteberettigede udgifter
  • Der tinglyses en deklaration med vilkår for hel eller delvis tilbagebetaling af støttebeløb på over 50.000 kr., hvis ejendommen afhændes eller ændrer status inden for en periode på 5 år.

  Der ydes ikke tilskud på under 10.000 kr. 

  Kontaktperson

  Frederikke Skovbo Winther, bevaringsarkitekt
  Tlf.: 7376 8805 - fsw@aabenraa.dk

  Mail: plan@aabenraa.dk

  Tlf. 7376 7676