Flexbolig

Boligejere kan ansøge kommunen om at bruge deres helårsbolig til såkaldt flexbolig. Det betyder, at boligen kan benyttes som både helårsbolig og fritidsbolig.

Hvad er en flexbolig?

Når en bolig i landzone er registreret som flexbolig, er der ingen bopælspligt. Du kan altså benytte boligen som et fritidshus eller eksempelvis lade det stå tomt i forbindelse med renovering uden, at boligen lovmæssigt ændrer status. Fordelen ved en flexbolig i modsætning til et egentligt fritidshus i landzone er, at det er nemt at flytte permanent ind i huset og bruge det som helårsbolig, hvis du skulle få lyst til det.

Hvem kan få flexboligtilladelse?

  • Det er kun ejer/ejere af boligen, som kan ansøge om flexboligtilladelse. Dog kan en ejendomsmægler via fuldmagt fra ejer også søge om flexboligtilladelse eller bede om en forhåndstilkendegivelse på om der vil kunne opnås flexboligtilladelse til den konkrete ejendom.   
  • Udlændinge kan ikke få en flexboligtilladelse, idet det vil stride imod erhvervelseslovens forbud imod, at udlændinge erhverver fritidsejendomme i Danmark. For spørgsmål vedrørende erhvervelseslovens regler kan vi henvise til Civilstyrelsens hjemmeside.

Du skal være opmærksom på, at flexboligtilladelser alene meddeles til boliger i landzone. Der kan heller ikke gives flexboligtilladelser til stuehuse på landbrugsejendomme. Endelig kan der ikke gives flexboligtilladelse, hvis der er tilmeldt personer på adressen i folkeregistret.

Flexboligtilladelsen følger per 1. januar 2016 boligen frem for ejeren, dvs. at den ikke ophører automatisk ved ejerskifte. Dette gælder også for flexboligtilladelser givet før 1. januar 2016. Tilladelsen ophører, når der igen tilmeldes personer på adressen.

Du kan til enhver tid selv opsige flexboligtilladelsen, bare husk at give kommunen besked, så din BBR-meddelelse kan blive rettet

Kontaktinfo

Team Byg

Telefon: 7376 7347
Mail: byg@aabenraa.dk