Dispensationer

Al bebyggelse skal som udgangspunkt overholde gældende lovgivningen.

I visse situationer er der dog mulighed for at søge dispensation eller tilladelse til at afvige fra gældende bestemmelser. Dispensationsmuligheden fremgår af den enkelte lov.

Ansøgning om dispensation

Byggemyndigheden sagsbehandler og træffer afgørelse i ansøgninger om dispensation fra bygningsreglementet og byggeloven samt lokalplanbestemmelser.

Ansøgningen skal være skriftlig og skal indeholde en præcis redegørelse for det forhold, der søges dispensation til. Ansøgningen skal desuden være begrundet.

Søger man dispensation i forbindelse med et byggeri, som forudsætter byggetilladelse eller anmeldelse til byggemyndigheden, skal det også fremgå af byggeansøgningen, at der søges dispensation.

Læs mere i Bygningsreglementets § 13 http://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/Krav

Anden lovgivning

Ud over byggeloven og bygningsreglementet påser byggemyndigheden, at en række andre love overholdes. Godkendelse, tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning end byggeloven skal søges hos den enkelte myndighed.

En oversigt over anden lovgivning som skal overholdes findes i http://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/Krav/35_38#2cdd90c8-6de1-4205-a9dc-271ce7d41145

Kontaktinfo

Team Byg

Telefon: 7376 7347
Mail: byg@aabenraa.dk