Genbrug af bygge­varer

Genbrug bliver mere og mere almindeligt, det gælder også for byggevarer. Byggevarer som genbruges skal overholde de samme krav som nye byggevarer. Derfor er det vigtigt at undersøge hvilke egenskaber en brugt byggevare har, før den genbruges.

Byggeri der er omfattet af byggeloven, skal leve op til byggelovens og bygningsreglementets bestemmelser. Der er forskel på kravene til byggevarer afhængig af, om de skal anvendes til en opvarmet bygning eller for eksempel et udhus. Læs mere om love og regler om byggevarer her

Det er bygherrens ansvar at dokumentere at de gældende bestemmelser er overholdt, herunder at nye og genbrugte byggevarer lever op til de relevante krav. Denne dokumentation skal foreligge når der søges byggetilladelse. Vær derfor ekstra opmærksom ved køb af brugte byggevarer. Læs mere på Byggevareinfo.dk 

Ønsker man at benytte en byggevare, der ikke lever op til bygningsreglementets krav, f.eks. fordi der er tale om genbrug af en byggevare, skal der søges dispensation hos kommunen.  Hvis der søges dispensation foretager byggemyndigheden en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Læs mere om dispensationsansøgning her.