Boliganvisning

Hvis du akut mangler en bolig og ikke selv har muligheder for at skaffe én, kan du måske få hjælp fra kommunen. Du kan her læse mere om, hvordan du søger en ledig bolig i Aabenraa Kommune.

Kommunen kan i nødstilfælde hjælpe med at anvise en almen bolig til enlige, par eller familier, som har et akut boligbehov. Kommunen vurderer, at du eller I ikke selv er i stand til at løse problemet på en rimelig måde.

Sådan søger du

Hvis du ønsker at få hjælp fra kommunen til at finde en bolig skal du udfylde ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskemaet skal sendes til:

Aabenraa Kommune
Boligadministrationen
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Eller på mail til post@aabenraa.dk

Boligadministrationen
Birgitte Holst
Telefon: 7376 8985
Mail: blh@aabenraa.dk

Ane Nørgaard Bonne
Telefon: 7376 7704
Mail: anbon@aabenraa.dk