Skilte i det åbne land

Naturbeskyttelseslovens regler om skiltning har til formål at friholde det åbne land for reklame- og propagandaskilte mv.

Med enkelte undtagelser må der ikke opsættes nogen form for reklamer i det åbne land. 
Skilte som må opsættes, er

  • Mindre oplysningsskilte opsat ved indkørsel til virksomheder
  • Skiltning for salg af grunde i områder der i lokalplan er udlagt til erhvervsområde
  • Trafikkampagner godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed
  • Valgplakater

Du kan læse mere om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside og på Retsinfo.dk.

Det er generelt kommunen som skal sikre, at reglerne om skiltning i det åbne land bliver overholdt. Ved statsveje er det dog Vejdirektoratet som har ansvaret.

Kontaktinfo

Team Byg

Telefon: 7376 7347
Mail: byg@aabenraa.dk