Planstrategi 2018-2030

På denne side kan du se og hente Planstrategien for Aabenraa Kommune.

Forud for kommuneplanen har byrådet fremlagt en planstrategi. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde byrådets politiske strategi for udviklingen, samt oplysninger om planlægningen siden den seneste revision af kommuneplanen.

Sund Vækst - Vækststrategi 2018-30 er også Aabenraa Kommunes planstrategi, der sætter retning for kommunens udvikling frem mod 2030.

Planstrategien kan hentes i højre spalte.

Kontaktinfo

Plan & Udvikling

Telefon: 7376 7676
Mail: plan@aabenraa.dk