Kollund

Kollund er en hyggelig lille by med 3 km til den dansk-tyske grænse i Kruså. Her finder du både fjord, skov og strand i umiddelbar nærhed. Der er skole og daginstitutioner i byen. Der er fine stiforbindelser til Kruså, hvor du også finder børnehaver, skole- og fritidsordning, et væld af idrætsaktiviteter og fine indkøbsmuligheder.

Klik på en grund markeret med gult for at se husnummer, størrelse og pris.


Vis større kort

Beliggenhed:

Grundstørrelse i m²:

Pris inkl. moms

Planlægning:

Midtkobbel 95

732 

330.175 kr.

Lokalplan

Området afgrænses mod vest af Kobbermøllevej og mod nord af Gl. Kirkevej. Området grænser op til de
eksisterende boligområder ved Kildekobbel og Kalveknækket. Områdets friareal grænser op til Kollund Skoles idrætsanlæg. Se mere om, hvordan det er at bo i Kollund her

I grundprisen er indregnet en overkørsel på en bredde af 5 meter. På grunden ved Midtkobbel er der kun en rabat på 0,5 meter inkl. kantsten. Derfor lægges der alene en asfaltrampe ved overkørslen.

Kommunen har betalt et byggemodningsbidrag til tilslutningsafgift til Kollund Vandværk:

  • Midtkobbel:      13.500,00 kr. inkl. moms

Beløbet opkræves samtidig med købesummen. Udover grundprisen skal køber betale for tilslutningsbidrag til kloak, varme og el i henhold til forsyningsværkernes takster. Se oplysninger herom under YDERLIGERE INFORMATIONER her på siden.

Læs mere om generelle salgsbetingelser.

I er velkommen til at kontakte Jeanett Fabricius Hartig, tlf.: 7376 7215 - jfh@aabenraa.dk for yderligere oplysninger og rekvirering af måleblad m.v.