Løjt Kirkeby

Visøparken har en fantastisk beliggenhed i et naturskønt område i Løjt Kirkeby med cykelstien ind til skole med mere.
Løjt Kirkeby har det hele. Natur, strande, kort afstand til Aabenraa og motorvejen samt gode institutioner, indkøbsmuligheder og idrætsfaciliteter. Landskabet på Løjtland byder på smukke naturoplevelser.

Beliggenhed: Grundstørrelse i m Pris inkl. moms Planlægning:
Visøparken 1 1.154 380.000 kr. Lokalplan
Visøparken 5 1.225 385.000 kr. Lokalplan
Visøparken 7 1.314 390.000 kr. Lokalplan
Visøparken 9 1.544 485.000 kr. Lokalplan
Visøparken 13 1.364 475.000 kr. Lokalplan
Visøparken 17 1.431 460.000 kr. Lokalplan
Visøparken 19 1.459 470.000 kr. Lokalplan
Visøparken 21 1.461 470.000 kr. Lokalplan
Visøparken 23 1.351 435.000 kr. Lokalplan
Visøparken 25 1.232 435.000 kr. Lokalplan
Storparcel Grundstørrelse i m Pris inkl. moms Planlægning:
Visøparken 13.738 2.885.000 Lokalplan

Visøparken er beliggende vest for Løjt Kirkeby i naturskønt område. Landskabet på Løjtland byder på smukke naturoplevelser og mange muligheder for en aktiv fritid.

Udgiften til ledningsanlæg til kloak, vand og el opkræves samtidig med grundprisen, der betales kontant på overtagelsesdagen. Samlede pris for tilslutning er på 112.197 kr. inkl. moms. Se oplysninger herom under YDERLIGERE INFORMATIONER her på siden.

Der gøres opmærksom på, at der ikke kan tilsluttes fjernvarme eller gas til udstykningen, så grundkøber skal sørge for etablering af individuel varmeforsyning i form af f.eks. varmepumpe eller jordvarme m.m.

Læs mere om generelle salgsbetingelser.

I er velkommen til at kontakte  Jeanett Fabricius Hartig, tlf.: 7376 7215 - jfh@aabenraa.dk for yderligere oplysninger og rekvirering af måleblad m.v. 

 

Salgsvilkår storparcel Visøparken. Se kort med område inddeling her.

Det er muligt at købe hele det udbudte areal eller delområde 1, 2 og/eller 3.

Såfremt det kun er delområde 1, 2 og/eller 3 der ønskes købt, beregnes købesummen ud fra en m2-prisen på 210 kr. inkl. moms.
m2-prisen på 210 kr. inkl. moms er beregnet ud fra arealet på matr. nr. 1446a Løjt Kirkeby, idet restarealet udgør beplantningsbælter, som skal tilskødes grundejerforeningen når hele arealet er solgt, samt vejareal.

Det er politisk besluttet at der kun må opføres tæt/lav boligbebyggelse på det udbudte areal, hvorfor hele eller dele af arealet ikke kan købes til opførelse af en en-familievilla.

Læs mere i de nye generelle salgsbetingelser gældende for erhvervsarealer og storparceller fra 1. september 2021.

I er velkommen til at kontakte Ellen Kankelborg, tlf.: 7376 7010 - eka@aabenraa.dk for yderligere oplysninger og rekvirering af måleblad m.v. vedrørende storparceller.