Storparceller til salg

Storparceller til boligformål.

 

Beliggenhed:

Grundstørrelse m²:

Pris inkl. moms:

Planlægning:

Stubbæk

Sejsbjerg 2-6B

3.156

1.020.000 kr.

Lokalplan

Stubbæk

Sejsbjerg Parcel C


32.910


5.461.073 kr.


Lokalplan

Varnæs

Gl. Skolevej 3A

 

5.391

 

325.455 kr.

 

Ud over købesummen betaler køber tilslutningsbidrag til kloak, varme, el og vandforsyning i henhold til særskilte opgørelser, vedtægter/takstblade. Oversigtskort over arealet samt oplysninger om tilslutningsbidrag kan ses under de forskellige områder til højre på siden. 

Der henvises til Arwos hjemmeside vedr. kloaktilslutningsbidraget 2023. Ved storparceller betales der pr. boligenhed.

Salgsvilkår Sejsbjerg 2-6B, Stubbæk

Sejsbjerg 2-6B, Stubbæk er kun omfattet af de generelle salgsbetingelser for salg af erhvervsarealer såfremt grundene købes til opførelse af tæt/lav boligbyggeri. Såfremt grundene købes til brug for opførelse af parcelhus til eget brug, er salget omfattet af de generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde.

Salgsvilkår Gl. Skolevej 3A, Varnæs

Gl. Skolevej 3A, Varnæs er kun omfattet af de generelle salgsbetingelser for salg af erhvervsarealer såfremt grunden købes til opførelse af tæt/lav boligbyggeri. Såfremt grunden købes til brug for opførelse af parcelhus til eget brug, er salget omfattet af de generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde.

For mere info se under de forskellige områder til højre på siden.

Læs mere i de nye generelle salgsbetingelser for salg af erhvervsjord gældende fra 1. september 2021.

Kontaktperson

Ellen Kankelborg, grundsalgsmedarbejder
Tlf.: 7376 7010 - eka@aabenraa.dk