Storparceller til salg

Storparceller til boligformål.

Beliggenhed:

Grundstørrelse m²:

Pris inkl. moms:

Planlægning:

Stubbæk

Sejsbjerg 2-6B

3.156

1.020.000 kr.

Lokalplan

Stubbæk

Sejsbjerg Parcel C


32.910


5.461.073 kr.


Lokalplan

Varnæs

Gl. Skolevej 3A

 

5.391

 

325.455 kr.

 

Løjt Kirkeby

Visøparken

 

13.737

 

2.885.000 kr.

 

Lokalplan

Ud over købesummen betaler køber tilslutningsbidrag til kloak, varme, el og vandforsyning i henhold til særskilte opgørelser, vedtægter/takstblade. Oversigtskort over arealet samt oplysninger om tilslutningsbidrag kan ses under de forskellige områder til højre på siden. 

Der henvises til Arwos hjemmeside vedr. kloaktilslutningsbidraget 2022. Ved storparceller betales der pr. boligenhed.

Salgsvilkår Sejsbjerg 2-6B, Stubbæk

Sejsbjerg 2-6B, Stubbæk er kun omfattet af de generelle salgsbetingelser for salg af erhvervsarealer såfremt grundene købes til opførelse af tæt/lav boligbyggeri. Såfremt grundene købes til brug for opførelse af parcelhus til eget brug, er salget omfattet af de generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde.

Salgsvilkår Gl. Skolevej 3A, Varnæs

Gl. Skolevej 3A, Varnæs er kun omfattet af de generelle salgsbetingelser for salg af erhvervsarealer såfremt grunden købes til opførelse af tæt/lav boligbyggeri. Såfremt grunden købes til brug for opførelse af parcelhus til eget brug, er salget omfattet af de generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde.

Salgsvilkår Visøparken

Det er muligt at købe hele det udbudte areal eller delområde 1, 2 og/eller 3.

Såfremt det kun er delområde 1, 2 og/eller 3 der ønskes købt, beregnes købesummen ud fra en m2-prisen på 210 kr. inkl. moms.
m2-prisen på 210 kr. inkl. moms er beregnet ud fra arealet på matr. nr. 1446a Løjt Kirkeby, idet restarealet udgør beplantningsbælter, som skal tilskødes grundejerforeningen når hele arealet er solgt, samt vejareal.
Det er politisk besluttet, at der kun må opføres tæt/lav boligbebyggelse på det udbudte areal, hvorfor hele eller dele af arealet ikke kan købes til opførelse af en en-familievilla.

For mere info se under de forskellige områder til højre på siden.

Læs mere i de nye generelle salgsbetingelser for salg af erhvervsjord gældende fra 1. september 2021.