Har du brug for hjælp?
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Udviklingsperspektiv for Bov, Smedeby og Kruså

Aabenraa Kommune gennemfører i 2017-2018 en proces med at skabe et samlet udviklingsperspektiv for Bov, Smedeby og Kruså, herunder deres forbindelser med Padborg og Kollund. Perspektivet skabes i samarbejde lokalsamfundet og skal inspirere kommunal og lokal udvikling af byen de næste 10-15 år.

  Udviklingsperspektivet for Bov, Smedeby og Kruså blev skudt i gang d. 10. maj i Grænsehallerne, Kruså, hvor alle interesserede kunne høre om, hvordan de deltager i udviklingsarbejdet. Det er Aabenraa Kommune sammen med Bov Lokalråd og Move arkitektur der satte gang i arbejdet.

  Baggrund

  For at sikre langsigtet planlægning og udvikling for kommunens byer, har byrådet i Aabenraa Kommune bevilget midler til udviklingsperspektiver, før kaldet udviklingsplaner. Udviklingsperspektivet for Bov, Smedeby og Kruså er det femte i en række udviklingsperspektiver. De forudgående har været Løjt Kirkeby i 2015 og Bolderslev, Tinglev og Rødekro i 2016.

  Lokale input er vigtige

  Udviklingsperspektivet for Bov, Smedeby og Kruså udvikles i samarbejde med lokalsamfundet. Byens borgere, erhverv, foreninger mv. bidrager tilsammen med et uvurderligt lokalkendskab som er med til at skabe en plan der passer præcist til området. Det indebærer også forbindelserne til nabobyerne Padborg og Frøslev.

  Samarbejdet sker i form af et åbent borgermøde for alle interesserede samt ved dannelse af en frivillig arbejdsgruppe. 

  Sammen kortlægger vi områdets styrker og potentialer og udpeger indsatsområder for den fremtidige udvikling.

  Proces for udviklingsperspektivet

  10. maj 2017 - Opstart: Opstartsmødet blev afholdt i Grænsehallerne for alle interesserede i forlængelse af ét af Bov Lokalråds årlige borgermøder. Efter Bov Lokalråds borgermøde afholdt Aabenraa Kommune et oplæg om processen og Move arkitektur faciltierede små workshops om potentialer mv. Sidst på dagen kunne frivillige lokale tilmelde sig arbejdsgruppen. Der var 16 tilmeldinger på dagen. Læs referatet fra opstartsmødet i højre kolonne.

  28. juni 2017 - Arbejdsgruppemøde #1: Mødet blev afholdt i Lyreskovskolen på Kirkevej 2, hvor arbejdsgruppen tog fat i visionen for området. Der kom flere bud på, hvad styrken i området er, og fællesnævneren var sammenhold og et stærkt foreningsliv. Læs mere om, hvad der kom frem under mødet i referatet fra arbejdsgruppemødet i højre kolonne.

  30. aug. 2017 - Arbejdsgruppemøde #2: Mødet blev afholdt i Smedeby Kro, hvor arbejdsgruppen prioriterede de områder og emner, som skal indgå i udviklingsperspektivet. De to store indsatser, som arkitekterne også skal tegne på, blev "Sammenhæng på tværs" og "Grænsehallerne". Læs nærmere om, hvad der kom frem under mødet i referatet fra arbejdsgruppemødet i højre kolonne.

  04. okt. 2017 - Arbejdsgruppemøde #3: Mødet blev afholdt i Grænsehallerne. 

  14. nov. 2017 - Arbejdsgruppemøde #4: Mødet blev afholdt i Grænsehallerne 

  OBS! Arbejdsgruppemøderne er for dem, der har tilmeldt sig arbejdsgruppen. Har du ikke tilmeldt dig endnu, kan du skrive til udviklingsperspektivets kontaktperson (se højre kolonne) senest d. 14. juni 2017.

  Marts 2018 - Præsentation af udviklingsperspektivet: Alle er velkomne, afholdes i Lyreskovskolen. Mere information følger.

   

  Dato, sted og tidspunkt for møderne og præsentationen kan ændre sig og bliver opdateret løbende på hjemmesiden. Tilmeldte til arbejdsgruppen bliver også løbende informeret.

  Fandt du siden nyttig?

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer