Ud­vik­lings­per­spek­tiv for Bov, Smedeby og Kruså

Aabenraa Kommune har i 2017-2018 gennemført en proces med at skabe et samlet udviklingsperspektiv for Bov, Smedeby og Kruså, herunder deres sammenhæng med Frøslev-Padborg. Perspektivet er blevet skabt i samarbejde med lokalsamfundet og skal inspirere kommunal og lokal udvikling af byerne de næste 10-15 år. Udviklingsperspektivet er nu i høring.

  Høring

  Udviklingsperspektivet er i høring fra den 15. marts til den 12 april. Dokumentet kan findes i højre side.

  Send gerne dine kommentarer, positive tilkendegivelser og ønsker til rettelser til: 

  Mail: plan@aabenraa.dk

  Brev: Kultur,Miljø og Erhverv
  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 

  Udviklingsperspektivet

  Udviklingsperspektivet for Bov, Smedeby og Kruså blev skudt i gang d. 10. maj i Grænsehallerne, Kruså, hvor alle interesserede kunne høre om, hvordan de deltager i udviklingsarbejdet. Det er Aabenraa Kommune sammen med Bov Lokalråd og Move arkitektur der satte gang i arbejdet.

  Baggrund

  For at sikre langsigtet planlægning og udvikling for kommunens byer, har byrådet i Aabenraa Kommune bevilget midler til udviklingsperspektiver, før kaldet udviklingsplaner. Udviklingsperspektivet for Bov, Smedeby og Kruså er det femte i en række udviklingsperspektiver. De forudgående har været Løjt Kirkeby i 2015 og Bolderslev, Tinglev og Rødekro i 2016.

  Lokale input er vigtige

  Udviklingsperspektivet for Bov, Smedeby og Kruså udvikles i samarbejde med lokalsamfundet. Byens borgere, erhverv, foreninger mv. bidrager tilsammen med et uvurderligt lokalkendskab som er med til at skabe en plan der passer præcist til området. Det indebærer også forbindelserne til nabobyerne Padborg og Frøslev.

  Samarbejdet sker i form af et åbent borgermøde for alle interesserede samt ved dannelse af en frivillig arbejdsgruppe. 

  Sammen kortlægger vi områdets styrker og potentialer og udpeger indsatsområder for den fremtidige udvikling.

  Proces for udviklingsperspektivet

  10. maj 2017 - Opstart: Opstartsmødet blev afholdt i Grænsehallerne for alle interesserede i forlængelse af ét af Bov Lokalråds årlige borgermøder. Efter Bov Lokalråds borgermøde afholdt Aabenraa Kommune et oplæg om processen og Move arkitektur faciliterede små workshops om potentialer mv. Sidst på dagen kunne frivillige lokale tilmelde sig arbejdsgruppen. Der var 16 tilmeldinger på dagen. Læs referatet fra opstartsmødet i højre kolonne.

  28. juni 2017 - Arbejdsgruppemøde #1: Mødet blev afholdt i Lyreskovskolen på Kirkevej 2, hvor arbejdsgruppen tog fat i visionen for området. Der kom flere bud på, hvad styrken i området er, og fællesnævneren var sammenhold og et stærkt foreningsliv. Læs mere om, hvad der kom frem under mødet i referatet fra arbejdsgruppemødet i højre kolonne.

  30. aug. 2017 - Arbejdsgruppemøde #2: Mødet blev afholdt i Smedeby Kro, hvor arbejdsgruppen prioriterede de områder og emner, som skal indgå i udviklingsperspektivet. De to store indsatser, som arkitekterne også skal tegne på, blev "Sammenhæng på tværs" og "Grænsehallerne". Læs nærmere om, hvad der kom frem under mødet i referatet fra arbejdsgruppemødet i højre kolonne.

  04. okt. 2017 - Arbejdsgruppemøde #3: Mødet blev afholdt i Grænsehallerne. 

  14. nov. 2017 - Arbejdsgruppemøde #4: Mødet blev afholdt i Grænsehallerne 

  OBS! Arbejdsgruppemøderne er for dem, der har tilmeldt sig arbejdsgruppen. Har du ikke tilmeldt dig endnu, kan du skrive til udviklingsperspektivets kontaktperson (se højre kolonne) senest d. 14. juni 2017.

  14. marts 2018 - Præsentation af udviklingsperspektivet: Mødet blev afholdt i Grænsehallerne kl. 19:00-21:00 med mange fremmødte. Udviklingsperspektivet blev præsenteret og det videre forløb blev forklaret.