Udviklings­perspektiv Frøslev-Padborg

Aabenraa Kommune gennemfører i 2017-2018 en proces med at skabe et udviklingsperspektiv, som skal danne en fælles retning for udviklingen af Frøslev-Padborg. Perspektivet skabes i samarbejde med lokalsamfundet.

  Høring

  Udviklingsperspektivet er i høring fra den 9 oktober til den 6. november 2018. Dokumentet kan findes i højre side. 

  Send gerne dine kommentarer, positive tilkendegivelser og ønsker til rettelser til: 

  Mailplan@aabenraa.dk

  Brev: Kultur,Miljø og Erhverv
  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Baggrund

  Udviklingsperspektivet for Frøslev-Padborg blev igangsat den 28. september i Lyreskovskolen.

  For at sikre langsigtet planlægning og udvikling for kommunens byer, har byrådet i Aabenraa Kommune bevilget midler til udviklingsperspektiver, før kaldet udviklingsplaner. Udviklingsperspektivet berører området vest for industrivej i Frøslev-Padborg. 

  Lokale input er vigtige

  Udviklingsperspektivet for Frøslev-Padborg udarbejdes i samarbejde med lokalsamfundet. Samarbejdet sker i form af et åbent borgermøde for alle interesserede samt ved dannelse af en frivillig arbejdsgruppe. Sammen kortlægger vi områdets kvaliteter, potentialer og udfordringer og udpeger indsatsområder for den fremtidige udvikling. 

  Den frivillige arbejdsgruppe blev sammensat på Borgermødet 28. september. Gruppen deltager i 3 møder, hvor de sammen med det kommunale projektteam arbejder videre med udviklingsperspektivets indhold. 

  Hvad er et udviklingsperspektiv?

  Resultatet af processen er et samlet dokument, der indeholder en vision for områdets fremtid. Derudover indeholder den et katalog af ideer og projekter, der understøtter visionen. Læs mere i filen ”Udviklingsperspektiver for lokalsamfundet” som findes i menuen i højre side. Her beskrives blandet andet hvordan udviklingsperspektivet gøres til virkelighed.

  Det færdige udviklingsperspektiv kan efter endt proces findes i menuen til højre.

  Proces for udviklingsperspektivet

  28. september 2017 kl. 17-20: Åbent Borgermøde i Lyreskovskolen. Alle interesserede er velkomne. Programmet vil blandt andet bestå af information om processen og dannelse af en frivillig arbejdsgruppe. 

  30. oktober 2017 - Arbejdsgruppemøde 1

  27. november 2017 - Arbejdsgruppemøde 2

  16. januar 2018 -  Arbejdsgruppemøde 3

  OBS! Arbejdsgruppemøderne er for dem, der har tilmeldt sig arbejdsgruppen. Har du ikke tilmeldt dig endnu, kan du skrive til udviklingsperspektivets kontaktperson (se højre kolonne) senest den 25. oktober 2017.

  2018  - Præsentation af udviklingsperspektivet: Alle er velkomne. Mere information følger. 

  08. oktober 2018 -  Præsentation af udviklingsperspektivet i Lyreskovskolen, lokalet 'Pausen' kl. 19:00-21:00.