Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Udviklingsplan Tinglev

Aabenraa Kommune gennemførte i foråret 2016 en proces med at skabe en udviklingsplan for Tinglev.
Udviklingsplanen viser indsatsområder for kommunal og lokal udvikling af byen de næste 10-15 år.
Processen blev arrangeret i samarbejde med Tinglev Forum (TF) og Tinglev Handels-, Håndværker- og Industriforening (THHI).

  Udviklingsplanen er vedtaget

  Udviklingsplan Tinglev blev endeligt politisk vedtaget ved Byrådsmødet den 31. august 2016. ”Udviklingsplanen Tinglev 2016” er den endelige version og kan findes i menuen i højre side af skærmen.

  Se referat for byrådsmødet: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/byraadet/2016-08-31-1700-4476/ 

   

  Baggrund 

  Det er vigtigt at sikre langsigtet planlægning for og udvikling af byerne i kommunen. Derfor har byrådet i Aabenraa Kommune i 2015 bevilget midler til udviklingsplaner for følgende byer Løjt Kirkeby, Tinglev, Rødekro og Bolderslev. Udviklingsplanen for Tinglev er altså en af en række udviklingsplaner.

  Høringsproces og politisk behandling

  Efter præsentationen sendes forslaget til udviklingsplanen i offentlig høring. Høringsperioden løber fra torsdag 19. maj til og med torsdag 16. juni.

  Høringssvar sendes til plan@aabenraa.dk eller pr brev.  

  Høringssvarene indgår efterfølgende i den politiske behandling af udviklingsplanen. 

  Efter politisk vedtagelse af udviklingsplanen findes den endelige plan på denne side. 


  Lokale input er vigtige

  Udviklingsplanen for Tinglev udvikles i samarbejde med lokalsamfundet. De lokale input er en vigtig del af processen. Samarbejdet sker i form af et åbent borgermøde for alle interesserede borgere, virksomheder, foreninger mm. samt ved dannelse af en frivillig arbejdsgruppe.

  Sammen kortlægger vi byens potentialer og udfordringer og udpeger indsatsområder for byens fremtidige udvikling. Et indsatsområde kan for eksempel være forskønnelse af byens hovedgade eller bedre rammer for bevægelse i byens rum.

  Indledende borgermøde 3. februar og arbejdsgruppe

  Det indledende borgermøde blev afholdt onsdag 3. februar kl. 18-21 på Tinglev Skole.

  På dette møde blev afholdt en workshop, og nedsat en frivillig arbejdsgruppe.

  På arbejdsgruppemøderne har den frivillige arbejdsgruppe sammen med Aabenraa Kommunes medarbejdere og rådgivere arbejdet videre med planens indhold.

  Udviklingsplanen og præsentation 18. maj

  Resultatet af processen er en samlet udviklingsplan, der indeholder en vision for Tinglevs fremtid. Derudover indeholder den et katalog af ideer og projekter, der understøtter visionen. Der vil både være ideer til projekter, som lokalsamfundet selv kan sætte i gang, og skitseforslag til udvalgte større projekter.

  Planen præsenteres ved et borgermøde 18 maj kl 19-21 i Tinglev Borgersal. Her vil Aabenraa kommunes rådgiver fremlægge planens overordnede indhold. Der vil til mødet også være information om den videre proces og mulighed for at stille spørgsmål. Repræsentanter fra Vækst- og Udviklingsudvalget deltager i mødet.

  Efter mødet kan forslaget til udviklingsplanen findes på denne side.  

  Det videre forløb

  Udviklingsplanen indeholder ikke midler til realisering af projekter. Projektfinansiering skal efterfølgende søges ved relevante puljer og fonde, både kommunale og eksterne.

  Lokale initiativer, der ønsker at gennemføre nogle af udviklingsplanens ideer og projekter, kan få vejledning af Aabenraa Kommunes landdistriktscoach Karsten Gram. Han vil blandt andet bidrage med organisering, viden om fundraising osv.

  Hvad er en udviklingsplan?

  En udviklingsplan indeholder en vision og målsætninger for byens udvikling. Byens eksisterende forhold analyseres. På baggrund af analysen tydeliggøres byens potentialer og udfordringer, og der identificeres fremtidige indsatsområder og bud på områder til by- og boligudvikling.

  En udviklingsplan er ikke et bindende dokument, men en fælles vision, der viser en ønsket retning for udvikling. Alle beskrevne projekter viser forslag til udviklingsmuligheder, der ønskes nærmere undersøgt. Forslag kan berøre private ejendomme, og disse ejere vil naturligvis blive hørt i en eventuel undersøgelses- og planlægningsproces.

   

  Fandt du siden nyttig?

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854

  Borgerservice - bestil tid