Udviklingsplan Tinglev

Aabenraa Kommune gennemførte i foråret 2016 en proces med at skabe en udviklingsplan for Tinglev.
Udviklingsplanen viser indsatsområder for kommunal og lokal udvikling af byen de næste 10-15 år.
Processen blev arrangeret i samarbejde med Tinglev Forum (TF) og Tinglev Handels-, Håndværker- og Industriforening (THHI).

  Baggrund 

  Det er vigtigt at sikre langsigtet planlægning for og udvikling af byerne i kommunen. Derfor har byrådet i Aabenraa Kommune i 2015 bevilget midler til udviklingsplaner for følgende byer Løjt Kirkeby, Tinglev, Rødekro og Bolderslev. Udviklingsplanen for Tinglev er altså en af en række udviklingsplaner.

  Lokale input er vigtige

  Udviklingsplanen for Tinglev udvikles i samarbejde med lokalsamfundet. De lokale input er en vigtig del af processen. Samarbejdet sker i form af et åbent borgermøde for alle interesserede borgere, virksomheder, foreninger mm. samt ved dannelse af en frivillig arbejdsgruppe.

  Sammen kortlægger vi byens potentialer og udfordringer og udpeger indsatsområder for byens fremtidige udvikling. Et indsatsområde kan for eksempel være forskønnelse af byens hovedgade eller bedre rammer for bevægelse i byens rum.

  Indledende borgermøde 3. februar og arbejdsgruppe

  Det indledende borgermøde blev afholdt onsdag 3. februar kl. 18-21 på Tinglev Skole.

  På dette møde blev afholdt en workshop, og nedsat en frivillig arbejdsgruppe.

  På arbejdsgruppemøderne har den frivillige arbejdsgruppe sammen med Aabenraa Kommunes medarbejdere og rådgivere arbejdet videre med planens indhold.

  Udviklingsplanen og præsentation 18. maj 2016

  Resultatet af processen er en samlet udviklingsplan, der indeholder en vision for Tinglevs fremtid. Derudover indeholder den et katalog af ideer og projekter, der understøtter visionen. Der vil både være ideer til projekter, som lokalsamfundet selv kan sætte i gang, og skitseforslag til udvalgte større projekter.

  Planen præsenteres ved et borgermøde 18 maj kl 19-21 i Tinglev Borgersal. Her vil Aabenraa kommunes rådgiver fremlægge planens overordnede indhold. Der vil til mødet også være information om den videre proces og mulighed for at stille spørgsmål. Repræsentanter fra Vækst- og Udviklingsudvalget deltager i mødet.

  Det videre forløb

  Udviklingsplanen indeholder ikke midler til realisering af projekter. Projektfinansiering skal efterfølgende søges ved relevante puljer og fonde, både kommunale og eksterne.

  Lokale initiativer, der ønsker at gennemføre nogle af udviklingsplanens ideer og projekter, kan få vejledning af Aabenraa Kommunes landdistriktscoach Karsten Gram. Han vil blandt andet bidrage med organisering, viden om fundraising osv.

  Hvad er en udviklingsplan?

  I dokumentet Udviklingsperspektiver for lokalsamfund kan du få en introduktion til udviklingsplaner generelt. Hvorfor laves de? hvad er det? Hvad kan man bruge det til? og hvordan er det blevet til?