Faktaark til borgere

Faktaarkene indeholder detaljerede beskrivelser af rettigheder, pligter og muligheder som gør det nemmere for dig at navigere på beskæftigelsesområdet.

 

§ 56-aftale ved kronisk og langvarig sygdom

225-timersreglen - krav om ustøttet arbejde

Bisidder eller partsrepræsentant

Delvis rask- eller sygemelding

Fastholdelsesfleksjob

Fast-track - tidligere opfølgning på din sygemelding

Fleksjob

Fleksydelse- "efterløn" for fleksjobvisiterede

Førtidspension

Integrationsgrunduddannelse - IGU

Jobafklaringsforløb - fem måneders revurdering

Jobrettede samtaler og aktiv jobsøgning

Jobrotation

Jobsøgning i udlandet

Job med løntilskud for førtidspensionister

Job med løntilskud for ledige

Kontanthjælp og uddannelseshjælp - ophør, nedsættelse og tilbagebetaling

Kontanthjælp

Kontanthjælpsloft

Kontrakt for voksne flygtninge og familiesammenførte

Ledighedsydelse

Mentorordning - personlig hjælp og støtte til job og uddannelse

Min plan og uddannelsespålæg

Nytteindsats

Opkvalificeringsjob

Realkompetencevurdering

Rehabiliteringsteamet - særlig tværfaglig indsats

Repatriering

Ressourceforløb - forebyggelse af førtidspension

Revalidering

Seks ugers jobrettet uddannelse for ledighedsydelsesmodtagere

Socialt frikort

Sygedagpenge - forløb og opfølgning

Sygedagpenge til ledige

Sygedagpenge til lønmodtagere

Sygedagpenge til selvstændige

Tilskud til hjælpemidler, undervisningsmaterialer og mindre arbejdspladsindretninger

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Uddannelseshjælp

Udvikling og afklaring af arbejdsevnen

Vejledning og opkvalificering

Virksomhedspraktik

Voksenlærling med tilskud

 

 

 

Kontaktinfo

Jobcenter Aabenraa

Telefon: 7376 7676
Mail: jobcenter@aabenraa.dk
Sikker post: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Ekspeditionstid:
Mandag-onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

Nyttig oplysning - Faktaark til borgere