Betingelser for førtids­pension og senior­førtids­pension

Du kan få tilkendt førtidspension og seniorførtidspension, hvis det vurderes at din arbejdsevne er varigt nedsat, og du ikke kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob.

  Du skal opfylde en række krav for at få bevilliget førtidspension. Du skal bl.a. kunne dokumentere, at det ikke er muligt at forbedre din arbejdsevne f.eks. gennem aktivering, behandling, revalidering eller ressourceforløb.

  Aabenraa Kommune vurderer, om dokumentationen for, at du opfylder kravene, er tilstrækkelig.

  Kontakt jobcentret

  Kontakt jobcenteret i Aabenraa Kommune, hvis du vil høre om betingelserne for at få  førtidspension.

  Det er Førtidspensionsnævnet i Aabenraa Kommune, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få bevilliget førtidspension.

   

  Kontaktinfo

  Jobcenter Aabenraa

  Telefon: 7376 7676
  Mail: jobcenter@aabenraa.dk
  Sikker post: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk

  Telefontider:
  Mandag-onsdag kl. 8-16
  Torsdag kl. 8-17
  Fredag kl. 8-14

  Ekspeditionstid:
  Mandag-onsdag og fredag kl. 10-14
  Torsdag kl. 10-17

  Jobcenter Aabenraa
  Kallemosen 20
  6200 Aabenraa

  Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

  Nyttig oplysning - Faktaark til borgere