Betingelser for førtids- eller seniorpension

Du kan få tilkendt førtidspension eller seniorpension, hvis det vurderes at din arbejdsevne er varigt nedsat, og du ikke kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob.

  Du skal opfylde en række krav for at få bevilliget førtids- eller seniorpension. Du skal bl.a. kunne dokumentere, at det ikke er muligt at forbedre din arbejdsevne f.eks. gennem aktivering, behandling, revalidering eller ressourceforløb.

  Aabenraa Kommune vurderer, om dokumentationen for, at du opfylder kravene, er tilstrækkelig.

  Kontakt jobcentret

  Kontakt jobcenteret i Aabenraa Kommune, hvis du vil høre om betingelserne for at få  førtidspension eller seniorpension.

  Det er Førtidspensionsnævnet i Aabenraa Kommune, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få bevilliget førtids- eller seniorpension.

   

  Kontaktinfo

  Jobcenter Aabenraa

  Telefon: 7376 7676
  Mail: jobcenter@aabenraa.dk
  Sikker post: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk

  Telefontider:
  Mandag-onsdag kl. 8-16
  Torsdag kl. 8-17
  Fredag kl. 8-14

  Ekspeditionstid:
  Mandag-onsdag og fredag kl. 10-14
  Torsdag kl. 10-17

  Jobcenter Aabenraa
  Kallemosen 20
  6200 Aabenraa

  Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

  Nyttig oplysning - Faktaark til borgere