Førtidspensions­nævn

Førtidspensionsnævnet i Aabenraa Kommune behandler ansøgninger om førtidspension

Førtidspensionsnævnet skal sikre, at en sag er tilstrækkeligt oplyst og dokumenteret, så der kan træffes juridisk korrekte afgørelser. 

Førtidspensionsnævnet kan i sine afgørelser beslutte, at en sag skal tages op til vurdering på et senere tidspunkt. Det præcise tidspunkt fastsættes, når afgørelsen træffes. Behovet for en afgørelse om en senere ny vurdering kan især forekomme, når der er tale om pension til unge og ved visse sygdomme, der erfaringsmæssigt har et uforudsigeligt forløb. 

Nævnet giver borgeren besked om en ny vurdering i forbindelse med afgørelsen om pension.

Førtidspensionsnævnet er et administrativt nævn, som består af en fagchef, en jurist samt en social- og sundhedsfagligt kompetent person. Nævnet betjenes af sekretariatet i forvaltningen Jobcenter og Borgerservice. Der afholdes møde 1-2 gange om måneden, hvor ansøgninger bliver behandlet.