Oplys ændringer til din førtidspension

Du har pligt til at oplyse Udbetaling Danmark om ændringer i dine eller din samlevers/ægtefælles økonomiske forhold

Se mere om din oplysningspligt og indberet ændringer på borger.dk

Ændringerne kan påvirke, hvor meget du kan få i førtidspension.

Kontaktinfo

Jobcenter Aabenraa

Telefon: 7376 7676
Mail: jobcenter@aabenraa.dk
Sikker post: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Ekspeditionstid:
Mandag-onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

Nyttig oplysning - Faktaark til borgere