Job syd for grænsen

Aabenraa Kommune ligger ved grænsen. Derfor kan et job i Tyskland være en mulighed.

Et job syd for grænsen kan være et alternativ til jobsøgningen i Danmark. Netto er lønnen på mange områder fuldt ud konkurrence dygtig med danske lønninger. 

Tæt på 9 % af arbejdspladserne i Aabenraa Kommune er i dag besat af personer der pendler til Aabenraa Kommune fra Tyskland- hovedsageligt fra nabokommunerne syd for grænsen. Det gør at Jobcenter Aabenraa har etableret et godt samarbejde med jobcentrene i Flensburg samt Bundesagentur für Arbeit, hvor vi hjælper virksomheder med at rekruttere arbejdskraft på tværs af grænsen.

Hvis du overvejer at søge et job syd for grænsen, kan det være en god idé at kontakte regionskontoret for Region Sønderjylland-Schleswig, som både rådgiver grænsependlere og borgere, der er interesseret i at arbejde i grænseregionen. 

Du kan også få hjælp fra rekrutteringsmanager Maria Heesch fra projekt ”Job over grænsen”, som hjælper virksomheder og borgere på begge sider af grænsen med at skaffe arbejdskraft fra hhv. Danmark og Tyskland. 

På udkig efter et nyt job

Du finder ledige jobs i vores grænseregion på grænsejob.dk og www.jobkieker.de

Vil du arbejde i udlandet kan du finde job via Work in Denmark og på EURES

 

Klik på logo for at komme til Jobcenter Aabenraas hjemmeside

Kontaktinfo

Jobcenterets rekrutteringsservice

Telefon: 7376 7676
Mail: jobcenter@aabenraa.dk
Sikker post: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk