KIK

KIK skaffer job og uddannelse til kontanthjælpsmodtagere

Byrådet i Aabenraa Kommune investerede i 2016 68 mio. kr. i en strategi, der hurtigt skulle hjælpe aktivitetsparate borgere væk fra kontanthjælp. Vi kaldte investeringsstrategien KIK.

Strategiens målsætning var at at halvere antallet aktivitetsparate borgere på kontanthjælp fra 1008 til 500 inden udgangen af 2018. Den målsætning blev allerede opfyldt i begyndelsen af februar 2018. 

Derfor besluttede byrådet allerede senere i 2018 at investere yderligere 60,5 millioner kroner i beskæftigelsesområdet. Det blev til investeringsstrategien KIK II. Hvor første udgave af KIK havde fokus på aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, har KIK II et bredere fokus på alle kontanthjælpsmodtagere - herunder de job- og uddannelsesparate i Aabenraa Kommune. Den konkrete målsætning er at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere med en tredjedel til under 800 inden maj 2022.

Der er tre grunde til, at byrådet investerer i KIK: 

  • Udsatte borgere får hjælp til et mere værdigt og værdifuldt liv i tråd med byrådets mission om Det Gode Liv for borgerne
  • Virksomhederne får gavn af, at arbejdsstyrken er større, når de skal rekruttere arbejdskraft
  • Kommunen sparer udgifter til at forsørge borgere på kontanthjælp

Gode resultater med KIK 

KIK viser gode resultater, og antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er reduceret fra projektets start. Også blandt nye borgere i målgruppen viser KIK gode resultater.

Aabenraa Kommune lykkes, fordi vi samarbejder med virksomheder og andre offentlige leverandører om en håndholdt indsats, der afklarer borgerne, så de enten kommer i job, uddannelse eller på en anden ydelse end kontanthjælp.

Læs mere om resultaterne af KIK

Indsatser i KIK

I KIK-projektet får borgerne et skræddersyet forløb, der er særligt målrettet deres individuelle behov. 

Læs mere om indsatserne

 

Kontaktperson

Wickie Lund, fagkoordinator
Tlf.: 7376 8603 - wkl@aabenraa.dk