Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Indsatser

I KIK-projektet får borgerne et skræddersyet forløb, der er særligt målrettet deres individuelle behov. Målet er i hvert enkelt tilfælde at borgeren kommer væk fra kontanthjælpen og videre i job eller i uddannelse.

Indsatserne er tilpasset forskellige målgrupper.

Arbejde & Sundhed målrettet alle aktivitetsparate borgere

Indsatsen består af målrettede forløb for borgere, der har brug for at træne fysiske funktionsnedsættelser eller bearbejde psykiske problemstillinger, inden de er klar til job og uddannelse.

Forløbet, der varer 12 uger, hjælper bl.a. borgere, der har forskellige fysiske og/eller kognitive udfordringer, borgere ramt af stress, angst, depression eller er psykisk sårbare.

Den forventede effekt er, at borgeren får afklaret og udviklet sin arbejdsevne og vender hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet gennem et individuelt tilrettelagt forløb.  

Forløbet tilrettelægges i samarbejde med Arbejde & Sundhed under social- og sundhedsforvaltningen i Aabenraa Kommune.

Cykelprojektet Unge på toppen

Projektet unge på toppen skal aktivere et hold af 16 unge kontanthjælpsmodtagere, så de får opbygget deres selvtillid og bliver i stand til at bestride et job eller gennemføre en uddannelse med succes. Projektet er skudt i gang ved årsskiftet 2017 og varer frem til sommer.

Projektet er et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og transport- og logistikbranchens organisation ITD og en række virksomheder inden for branchen.

Deltagerne skal gennem et forløb med kost, fysisk træning, cykeltræning, personlig udvikling og virksomhedspraktik i en transport- og logistikvirksomhed. Projektet slutter af med, at de unge cykler fra Padborg til Alpe d’Huez i Frankrig, og at de derefter fortsætter i enten job eller uddannelse.

Samarbejdet mellem kommune, brancheorganisation og virksomheder skal give de unge mulighed for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og finde det gode liv i deres egne tilværelser.

Den forventede effekt i 2017 er at

  • 50 % af alle der gennemfører til og med juni skal være tilmeldt uddannelse eller være i uddannelse eller i job pr. 30. juni 2017
  • 25 % er tilmeldt uddannelse eller i job pr. 31. december 2017
  • 25 % er i gang med brobygning til uddannelse eller job

Ung i Fokus/Dig i centrum unge under 30 år i målgruppen for at tage en uddannelse

Indsatsen er målrettet unge under 30 år, som er på uddannelseshjælp, men som på grund af forskellige personlige udfordringer har brug for en særlig indsats for at komme i gang med en uddannelse.

De unge har f.eks. adfærdsproblemer, psykiske problemer, sociale vanskeligheder eller er tidligere misbrugere. Nogle mangler også uddannelse eller erhvervserfaring eller har flere afbrudte uddannelsesforløb bag sig.

Indholdet i forløbet er bl.a. kompetenceafklaring og udarbejdelse af individuel plan for kompetenceudvikling, opkvalificering i dansk og matematik. Der er også mulighed for praktik.

Unge med fysiske, kognitive og sociale udfordringer får tilbud om at kombinere forløbet med fysisk, kognitiv og psykologisk træning.    

Den forventede effekt i 2017 er at

  • 60 % vurderes at ville kunne starte på og gennemføre en ordinær uddannelse i løbet af 12 måneder efter at forløbet er afsluttet
  • 30 % kommer i ordinær uddannelse umiddelbart efter at forløbet er slut
  • 10 % kommer i arbejde umiddelbart efter at forløbet er slut

Fokus og Moment for borgere, der har brug for en særlig indsats

Indsatserne Fokus og Moment er intensive forløb for borgere, der skal have brudt en uhensigtsmæssig social indstilling eller arv, eller som har et defineret misbrug eller en kriminel løbebane.

Moment er særligt målrettet borgere på vej ud af kriminalitet. Forløbet skal gøre borgerne bedre i stand til at tage hånd om egen tilværelse, hjælpe borgerne ud af misbrug og styrke borgerne fysisk og mentalt og motivere til i højere grad at indgå i samfundet og sociale fællesskaber.

Fokus omfatter bl.a. strategisk jobsøgning, proaktiv anvendelse af sociale medier og udarbejdelse af et moderne og proaktivt cv. Forløbet kan efter behov suppleres med bl.a. fysisk træning, økonomivejledning og misbrugsrådgivning.

Den forventede effekt i 2017 er at:

  • 125 borgere er kommet i ordenært job eller har påbegyndt et uddannelsesforløb med SU ved 40 løbende borgere i projektet
  • 25 borgere er blevet afklaret til anden forsørgelse, f.eks. fleksjob, ressourceforløb eller revalidering
  • De øvrige borgere forventes at være blevet opkvalificeret til at deltage i et tilbud, som de før ikke havde kapacitet til

Kontaktperson

Wickie Lund, fagkoordinator
Tlf.: 7376 8603 - wkl@aabenraa.dk

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid