Indsatser

I KIK-projektet får borgerne et skræddersyet forløb, der er særligt målrettet deres individuelle behov. Målet er i hvert enkelt tilfælde at borgeren kommer væk fra kontanthjælpen og videre i job eller i uddannelse.

Indsatserne er tilpasset forskellige målgrupper.

Cykelprojektet Unge på toppen

Projektet unge på toppen skal aktivere et hold af ca. 25 unge kontanthjælpsmodtagere, så de får opbygget deres selvtillid og bliver i stand til at bestride et job eller gennemføre en uddannelse med succes. Projektet blev første gang gennemført i foråret 2017 og der har siden været årligt hold.  

Projektet er et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og en række virksomheder.

Deltagerne skal gennem et forløb med kost, fysisk træning, cykeltræning, personlig udvikling og virksomhedspraktik i en transport- og logistikvirksomhed. Projektet slutter af med, at de unge cykler Danmark rundt og at de derefter fortsætter i enten job eller uddannelse.

Samarbejdet mellem kommune og virksomheder skal give de unge mulighed for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og finde det gode liv i deres egne tilværelser.

Målsætningen for projektet er:

 • 50 % af skal til og med juni skal være tilmeldt uddannelse eller være i uddannelse eller i job pr. 30. juni samme år
 • 75 % er tilmeldt uddannelse eller i job pr. 31. december samme år

Projekt VP+

Projektet er målrettet 20 unge mellem 16 og 24, som er i gråzonen mellem særlige behov (STU) og ungdomsuddannelserne / job,  der med en håndholdt vejledningsindsats og tilknytning til arbejdsmarkedet vil kunne udvikle deres potentiale, så de unge kan blive klar til en uddannelse eller et arbejde, og hermed undgå varig offentlig forsørgelse. Indsatsen giver de unge mulighed for at fortsætte i indsatsen på trods af, at den unge fylder 18 og overgår til Jobcentret. Visitationen/identifikationen af borgerne sker gennem Jobcentret i tæt samarbejde med resten af KUI.

Formål:

 • At de unge bliver klar til en uddannelse (bl.a. EGU eller FGU) eller et arbejde og dermed være i selvforsørgelse.
 • Understøtte den Koordinerende Ungeindsats (KUI), idet der samarbejdes på tværs af forvaltninger. Dette samarbejde består af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Børn og Familie, Visitation og Rehabilitering samt Jobcenteret /Team Ung
 • Undgå at borgeren overgår til STU

Målsætningen for projektet er:

 • 60 % i job eller uddannelse

Individuelt tilrettelagt forløb

Projektet er individuelt tilrettelagt, håndholdt, tværfaglig og indeholder forskellige praktiske og erhvervsrettede elementer og målrettet unge mellem 18 og25. Formålet er, at forløbet skal medvirke til en progression de unge, der gør, at de kan leve op til målsætningen om en FGU, uddannelse eller job.

Formål:

 • At de unge udvikler sig, så de bliver klar til FGU, erhvervsuddannelse eller job
 • Tæt samarbejde og løbende dialog mellem Ungeindsatsen og Center for Job og Uddannelse,  samt andre relevante aktører.
 • Fleksibel vekselvirkning mellem faglig læring, praktiske værkstedsaktiviteter og forlagt undervisning i form af arbejdsprøvning og praktik i det lokale erhvervsliv.
 • Undgå at den unge overgår til STU

Målsætningen er projektet er:

 • 50% i job eller uddannelse

Kontaktperson

Wickie Lund, fagkoordinator
Tlf.: 7376 8603 - wkl@aabenraa.dk