Mål og resultater

Efter en succesfuld første udgave af KIK-strategien har Aabenraa Kommune påbegyndt en efterfølger. KIK II fokuserer på at få kontanthjælpsmodtagere på arbejdsmarkedet, og Aabenraa Kommune investerer 60,5 millioner kroner i strategien.

KIK I

KIK viser sig at være effektiv, og antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere reduceres. Også blandt nye borgere i målgruppen viser KIK gode resultater.

Den KIK-strategi, som Aabenraa Kommune igangsatte i 2016, blev opfyldt i begyndelsen af 2018. Målet om en halvering af antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra 1008 til 500 var nået.

Kigger man nærmere på tallene, ser man, at der faktisk er foregået mere end blot en halvering af antallet af aktivitetsparate borgere. I 2015 var 1008 borgere registreret som aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Samtidig er 429 borgere i perioden 2015 til 2017 efterfølgende kommet til. Det betyder, at KIK-strategien i alt har henvendt sig mod 1.437 borgere - af dem er 495 stadig aktivitetsparate ved projektets afslutning kontanthjælpsmodtagere. 445 af de borgere, der ikke længere er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er blevet selvforsørgende.

KIK II

Hvor første udgave af KIK havde fokus på aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, har KIK II et bredere fokus på alle kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Den konkrete målsætning er at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere med en tredjedel til under 800 inden maj 2022.

Denne gang investerer Aabenraa Kommune 60,5 millioner kroner i strategien. Pengene går blandt andet til ansættelse af ni nye medarbejdere på Jobcentret og forskellige indsatser under Arbejdsmarkedsudvalget.

Graf der viser at antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere reduceres

Cirkeldiagram, der viser reduktionens fordeling

Kontaktperson

Wickie Lund, fagkoordinator
Tlf.: 7376 8603 - wkl@aabenraa.dk