Kommunens tvær­faglige rehabiliterings­team

Du kan læse mere om det tværfaglige rehabiliteringsteam på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.