30 år og derover

Hvis du er ledig og er fyldt 30 år kan du søge om kontanthjælp.

Ledige under 30 år skal enten søge om uddannelseshjælp eller kontanthjælp på ungesats.

Sådan gør du:

Hvis du ønsker at søge om kontanthjælp skal du gøre følgende:

1.  Søge om kontanthjælp via selvbetjeningen, som du finder her på siden.  

2. Du vil herefter blive kontaktet telefonisk af en sagsbehandler, hvor I aftaler et tidspunkt om hvornår du skal møde personligt op på Jobcenter Aabenraa, Kallemosen 20, 6200 Aabenraa.
Husk at medbringe:

  • ID – fx sundhedskort, pas eller kørekort
  • NemID – nøglekort eller nøgleapp

Læs mere
Du kan læse mere om betingelser og satser for kontanthjælp samt øvrige krav og regler på Borger.dk

 

Kontaktinfo

Jobcenter Aabenraa

Telefon: 7376 7676
Mail: jobcenter@aabenraa.dk

Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Sagsbehandlerne træffes mellem kl. 09-10 og torsdag dog mellem kl. 13-14. Den øvrige telefontid bemandes af jobcenterets telefonvagter. Der vil altid være muligt at lægge eller indtale en besked.

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

Nyttig oplysning - Faktaark til borgere