Under 30 år og med uddannelse

Hvis du er ledig under 30 år og HAR en uddannelse kan du søge om kontanthjælp på ungesats.

Ledige under 30 år, som ikke har uddannelse, kan søge om uddannelseshjælp.

Sådan gør du:

Hvis du ønsker at søge om kontanthjælp skal du gøre følgende:

1.  Søge om kontanthjælp via selvbetjeningen, som du finder her på siden.  

2. Du vil herefter blive kontaktet telefonisk af en sagsbehandler, hvor I aftaler et tidspunkt om hvornår du skal møde personligt op på Jobcenter Aabenraa, Kallemosen 20, 6200 Aabenraa.
Husk at medbringe:

  • ID – fx sundhedskort, pas eller kørekort
  • NemID – nøglekort eller nøgleapp

Læs mere
Du kan læse mere om betingelser og satser for kontanthjælp samt øvrige krav og regler på Borger.dk

Kontaktinfo

Jobcenter Aabenraa

Telefon: 7376 7676
Mail: jobcenter@aabenraa.dk
Sikker post: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Ekspeditionstid:
Mandag-onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

Nyttig oplysning - Faktaark til borgere