Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Aktivering

Er du arbejdsledig og får dagpenge, har du ret og pligt til at tage imod et tilbud om aktivering. Dette kan forbedre dine chancer for at finde et job.

  Aktivering

  Som arbejdsløs har du pligt og ret til at deltage i aktivering. Formålet med aktivering er at forbedre dine muligheder for at komme i arbejde. Sammen med jobcenteret fastlægger du dit aktiveringsforløb, som beskrives i ”Min Plan”. Du har pligt til at overholde ”Min Plan” for at bevare din ret til dagpenge.

  Hvornår skal jeg i aktivering?

  Du vil senest blive aktiveret af jobcenteret, når du har været ledig i seks måneder og er mellem 30 og 50 år. Hvis du er under 30 år, har du ret og pligt til senest at blive aktiveret, efter du har været ledig i 13 uger. Hvis du er over 50 år, vil du blive aktiveret, senest når du har været ledig i 13 uger. Mens du deltager i aktiveringstilbud, har du pligt til fortsat at søge arbejde og tage imod arbejde, som jobcenteret formidler til dig.

  Tre former for aktivering

  Der er tre former for aktivering:

  • virksomhedspraktik
  • job med løntilskud
  • vejledning og opkvalificering.

  Økonomi under aktivering

  Hvis du er i virksomhedspraktik eller er under vejledning og opkvalificering, kan du få udbetalt dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse. ​Hvis ikke du kan få dagpenge, kan du i stedet søge om kontanthjælp fra kommunen.

  Hvis du er i job med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, får du løn efter den overenskomst, der gælder for det arbejde, du laver. Hvis du er i job med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, kan du højst få, hvad der svarer til den individuelle dagpengesats i løn.

  Virksomhedspraktik

  Du kan komme i praktik i en offentlig eller privat virksomhed. Virksomhedspraktik kan vare op til fire uger for ledige medlemmer af en a-kasse eller otte uger, hvis du modtager dagpenge på dimittendvilkår. Det skal være en sammenhængende periode, for at du får det største udbytte af praktikken.

  Et praktikophold kan føre til fx et job i en privatejet virksomhed eller et job med løntilskud.

  Job med løntilskud

  Du kan blive ansat med løntilskud i en privat eller en offentlig virksomhed. Arbejdsgiveren modtager et tilskud til din løn. Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, jobcentret og en virksomhed. Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter. Forløbet kan vare i op til seks måneder.

  Løntilskud - private virksomheder

  Når du har været ledig i seks måneder, kan du blive ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver. Du får løn efter den gældende overenskomst eller den løn, der normalt udbetales for det pågældende arbejde. En privat arbejdsgiver kan få udbetalt 79,68 kr. (2019) i løntilskud. Du kan blive ansat i op til seks måneder.

  Løntilskud - offentlige virksomheder

  Når du har været ledig i seks måneder, har du mulighed for at blive ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Du får en fast timeløn, som er 127,90 kr. (2019), og får udbetalt løn, som svarer til din ydelse som ledig. Dog får du fuld pension af den løn, du ville have fået, hvis du havde været almindeligt ansat.

  For dagpengemodtagere kan perioden i offentligt løntilskud maksimalt vare i fire måneder hos den samme arbejdsgiver.

  Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil fx for en fuldtidsforsikret være på 37 timer. Det er også muligt at søge om befordringsgodtgørelse.

  Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 115,73 kr. (2019).

  Vejledning og opkvalificering

  Vejledning og opkvalificering kan betyde korte vejlednings- og opklaringsforløb, særlige projekter og kortere uddannelsesforløb. Jobcenteret bestemmer, om du kan få et tilbud. Inden for de første seks måneder du er ledig, må et forløb højst vare seks uger. Hvis du er under 30 år og ufaglært, gælder denne grænse for varighed ikke.

  Andre situationer, som ikke tæller med i seks-ugers-grænsen for varighed:

  • Forløb, der varer under to uger.
  • Korte erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional positivliste.
  • Danskundervisning eller forløb, der mest indeholder danskundervisning.
  • Er du fyldt 25 år og har du ikke en ungdomsuddannelse, har du ret til et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, hvis en test viser, at du har brug for det.
  • Er du fyldt 30 år, og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, har du ret til en realkompetencevurdering.
  • Er du fyldt 30 år, og har du ikke en erhvervsuddannelse eller en anden erhvervsrettet uddannelse, kan du have mulighed for at få tilbud om en erhvervsuddannelse. Det kan også være en mulighed, hvis din erhvervsuddannelse er forældet.

  Jobcenteret kan kun i helt særlige situationer give en ledig under 30 år tilbud om studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse.

  Uddannelse

  Alle unge dagpengemodtagere under 25 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgerpligt, som er i stand til at tage en uddannelse, skal have pålæg om at tage en uddannelse på samme vilkår som alle andre.

  Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Kontaktinfo

  Jobcenter Aabenraa

  Telefon: 7376 7676
  Mail: jobcenter@aabenraa.dk
  Sikker post: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk

  Åbningstider:
  Mandag-onsdag og fredag kl. 10-14
  Torsdag kl. 10-17

  Telefontider:
  Mandag-onsdag kl. 8-16
  Torsdag kl. 8-17
  Fredag kl. 8-14

  Jobcenter Aabenraa
  Kallemosen 20
  6200 Aabenraa

  Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

  Nyttig oplysning - Faktaark til borgere

  Fandt du siden nyttig?

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854

  Borgerservice - bestil tid