Medlem af en A-kasse

Hvis du er blevet arbejdsløs og medlem af en A-kasse, har du mulighed for at få arbejdsløshedsdagpenge. Du skal kontakte din A-kasse, hvis du har spørgsmål om dagpenge.

Du kan finde yderligere oplysninger på borger.dk og hvordan du bliver tilmeldt som ledig med ret til arbejdsløshedsdagpenge.

A-kassen har ansvaret for dine dagpenge og jobcenteret har ansvaret for indsatser i form af jobsøgning, aktivering, opkvalificering osv.

Klik på logo for at komme til Jobcenter Aabenraas hjemmeside

Kontaktinfo

Jobcenter Aabenraa

Telefon: 7376 7676
Mail: jobcenter@aabenraa.dk

Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Sagsbehandlerne træffes mellem kl. 09-10 og torsdag dog mellem kl. 13-14. Den øvrige telefontid bemandes af jobcenterets telefonvagter. Der vil altid være muligt at lægge eller indtale en besked.

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

Nyttig oplysning - Faktaark til borgere