Arbejdsgiver

Når en medarbejder bliver syg

Pligt til at anmelde sygdom

Du skal anmelde din lønmodtagers sygdom, når fraværet rækker ud over den periode, hvori du har pligt til at udbetale sygedagpenge.

Frist til at anmelde sygdom

Du skal anmelde din lønmodtagers fravær inden 5 uger efter hele 1. fraværsdag.

Hvis du ikke overholder fristen, medfører det en manglende eller begrænset ret til refusion.

Søg refusion

Du skal anmode om refusion via den digitale selvbetjeningsløsning Virk.dk.

Frist til at søge refusion

Kommunen kan kun udbetale refusion for fraværsperioder, der ligger indtil 3 måneder forud for ansøgningen.

Ved for sen anmeldelse og refusion

Hvis du ikke har anmeldt sygefraværet senest 5 uger efter 1. fraværsdag, kan du først få refusion fra det tidspunkt, hvor sygefraværet anmeldes.

Dispensation

Kommunen kan dispensere ved særlige omstændigheder som f.eks.:

  • Driftsforstyrrelser ved Virk.dk
  • Hvis forsinkelsen i ansøgningen refusion skyldes lønmodtager
  • Manglende eller forkert vejledning fra offentlige myndigheder

Fleksjob

Bemærk, at der ikke er specielle anmeldelsesregler for arbejdsgivere, der udbetaler løn under sygdom til personer i fleksjob. Det vil sige, at anmeldelse også her skal ske inden 5 uger efter 1. hele fraværsdag.

Klik på logo for at komme til Jobcenter Aabenraas hjemmeside

Kontaktinfo

Jobcenter Aabenraa

Telefon: 7376 7676
Mail: jobcenter@aabenraa.dk

Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Sagsbehandlerne træffes mellem kl. 09-10 og torsdag dog mellem kl. 13-14. Den øvrige telefontid bemandes af jobcenterets telefonvagter. Der vil altid være muligt at lægge eller indtale en besked.

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

Nyttig oplysning - Faktaark til borgere