Ledig i a-kasse

Når du ikke kan stå til rådighed for din a-kasse på grund af sygdom.

Syge- og raskmelding

Som ledig skal du melde dig syg på jobnet.dk på din første sygedag. Herefter afgiver a-kassen oplysninger til NemRefusion, hvorefter du modtager et underretningsbrev og et oplysningsskema, som du skal udfylde og sende til Jobcenteret. Du skal være opmærksom på, at du først søger om sygedagpenge, når du indsender underretningsbrev og oplysningsskema.

Du skal raskmelde dig på jobnet.dk.

Hvis du bliver syg på første ledighedsdag

Bliver du syg på første ledighedsdag, skal du søge om sygedagpenge fra kommunen senest en uge efter første fraværsdag. Det sker ved udfyldelse af en blanket (NR 004), der udleveres ved personlig eller telefonisk henvendelse til Jobcenteret.

Hvis du anmelder dit sygefravær for sent

hvis du anmelder dit sygefravær for sent til a-kassen via jobnet.dk, kan du tidligst få sygedagpenge fra den dag, du har anmeldt sygefraværet,

Hvad sker der efter jeg har anmeldt mit sygefravær?

Din a-kasse skal indberette dit sygefravær til kommunen inden for en uge. Så snart din a-kasse har foretaget indberetningen, vil du modtage et underretningsbrev. 

Du kan søge om sygedagpenge fra kommunen ved at udfylde den side af underretningsbrevet, som hedder "Anmodning om sygedagpenge" og returnere det til Jobcenteret inden for fristen på otte dage efter afsendelsen af underretningsbrevet.

Er du fortsat sygemeldt, vil du samtidig modtage et oplysningsskema. Det skal du udfylde og returnere inden otte dage efter, det er afsendt.
Modtager Jobcenteret din ansøgning om sygedagpenge efter fristen, vil du normalt tidligst kunne modtage sygedagpenge fra den dag, kommunen har modtaget din ansøgning.

Jobcenterets rolle

Du skal være opmærksom på, at Jobcenteret skal vurdere, om du er berettiget til sygedagpenge. Du skal forvente sagsbehandlingstid. I særlige tilfælde vil Jobcenteret anmode om yderligere oplysninger – f.eks. en lægeattest - før det kan vurderes, om du er berettiget til sygedagpenge.

Klik på logo for at komme til Jobcenter Aabenraas hjemmeside

Kontaktinfo

Jobcenter Aabenraa

Telefon: 7376 7676
Mail: jobcenter@aabenraa.dk

Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

Nyttig oplysning - Faktaark til borgere

Sagsbehandlerne træffes bedst, hvis du ringer:
mandag, tirsdag, onsdag, fredag kl. 09.00-10.00
torsdag kl. 13.00 - 14.00