Lønmodtager

Når du ikke kan passe dit arbejde på grund af sygdom, kan du anmode om sygedagpenge i selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær.

Pligt til at anmelde sygdom

Når du bliver syg, skal du melde det til din arbejdsgiver hurtigst muligt. Sygemeldingen skal ske telefonisk og senest to timer efter, at du skulle være mødt på arbejde, med mindre andet er aftalt med din arbejdsgiver.

Du kan nu anmode om sygedagpenge digitalt

Fra 1. december er det obligatorisk og anmode om sygedagpenge digitalt via  selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær. Er du tilmeldt Digital Post, får du meddelelser om dit sygefravær i din digitale postkasse.

Du kan indtaste dine oplysninger til jobcenteret i  selvbetjeningsløsningen Mit sygefravær, eller du kan benytte linket i meddelelsen i din digitale postkasse.

Hvis du ikke er tilmeldt Digitalt Post, modtager du første gang et fysisk brev på din adresse. I brevet ligger de dokumenter, der skal udfyldes og sendes til jobcenteret.

Se en kort introduktion til Mit Sygefravær:

 

Ofte stillede spørgsmål

  • Sygedagpenge beregnes ugevis, og udbetales bagud til NemKonto på samme tidspunkt som du ville have fået løn hvis du ikke var sygemeldt.

  • Som hovedregel kan du ikke holde ferie, hvis du er sygemeldt. Kun i særlige tilfælde, og efter forudgående aftale med en sagsbehandler i Jobcentret, kan sygedagpengene fortsætte efter afholdelse af ferie. Udbetalingen af sygedagpenge/refusion stoppes i den aftalte ferieperiode.

    Ønsker du at undersøge, om du har mulighed for at afholde ferie, uden at det samtidig betragtes som en raskmelding, skal du kontakte din sagsbehandler i Jobcentret.

Klik på logo for at komme til Jobcenter Aabenraas hjemmeside

Kontaktinfo

Jobcenter Aabenraa

Telefon: 7376 7676
Mail: jobcenter@aabenraa.dk

Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Sagsbehandlerne træffes mellem kl. 09-10 og torsdag dog mellem kl. 13-14. Den øvrige telefontid bemandes af jobcenterets telefonvagter. Der vil altid være muligt at lægge eller indtale en besked.

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

Nyttig oplysning - Faktaark til borgere

Sagsbehandlerne træffes bedst, hvis du ringer:
mandag, tirsdag, onsdag, fredag kl. 09.00-10.00
torsdag kl. 13.00 - 14.00