Ved kronisk sygdom

Hvis du bliver sygemeldt med en kronisk sygdom, kan Jobcenteret give din arbejdsgiver ret til refusion fra et tidligere tidspunkt end ved de generelle sygedagpengeregler.

Refusion ved kronisk sygdom

Hvis du har en kronisk sygdom, kan du indgå en aftale med din arbejdsgiver, som giver ham ret til tidligere refusion. Der er tale om en kronisk sygdom, hvis

  • din sygdom i væsentligt omfang forøger din fraværsrisiko  
  • det skønnes, at du vil have mindst 10 sygedage inden for 1 år 

Aftalen skal være skriftlig og indgås på blanketten ”DP211 Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager efter sygedagpengelovens § 56”, som du finder ved at klikke på selvbetjeningsbjælken.

Godkendelse af aftale 

Når du har fået en aftale med din arbejdsgiver, skal du sende den ind til Jobcenteret til godkendelse. Jobcenteret kan vælge at indhente mere information fra din læge.

Som hovedregel får aftalen virkning fra den dato, aftalen indgås mellem dig og din arbejdsgiver. 

Hvis der går for lang tid, inden blanketten fremsendes til Jobcenteret, kan Jobcenteret beslutte at godkende aftalen med virkning fra modtagelsesdatoen. 

En tilbagedatering, f.eks. til starten af en sygeperiode, kan ikke godkendes. 

Aftalens varighed

Aftalen kan højst godkendes for to år ad gangen.

Forlængelse af aftale

Hvis aftalen skal fornyes, skal du og dn arbejdsgiver ansøge på ny.

Ændring i ansættelsesforhold

Du skal ansøge om en ny aftale, hvis der sker ændringer i dine ansættelsesforhold, og/eller du får et nyt arbejde.

Klik på logo for at komme til Jobcenter Aabenraas hjemmeside

Kontaktinfo

Jobcenter Aabenraa

Telefon: 7376 7676
Mail: jobcenter@aabenraa.dk

Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Sagsbehandlerne træffes mellem kl. 09-10 og torsdag dog mellem kl. 13-14. Den øvrige telefontid bemandes af jobcenterets telefonvagter. Der vil altid være muligt at lægge eller indtale en besked.

Vi gør opmærksom på, at Ydelseskontoret-sygedagpenge kun træffes mellem kl. 09-10.

Ekspeditionstid:
Mandag-onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

Nyttig oplysning - Faktaark til borgere