Klager over røg­gener fra private fyrings­anlæg

Fyring i brændeovne m.m. kan give røggener for naboerne. Det samme gælder havebål. Ofte er generne forbigående eller enkeltstående, f.eks. i forbindelse med optænding.

Røggener kan opstå i forbindelse med brug af fast brændsel, træ, briketter, træpiller eller lign.  I de fleste tilfælde er røggenerne forbigående f.eks. ved optænding, hvor temperaturen i anlægget ikke er høj nok til at forbrænde rent. Længerevarende røgproblemer kan f.eks. skyldes, at brændsel og fyringsanlæg ikke passer sammen, at skorstenen er for lav, eller at der indfyres forkert.

Undgå røggener

Du kan hjælpe dig selv og dine naboer til at undgå røggener. På Brændefyringsportalen kan du finde gode råd om korrekt fyring, råd til at snakke med naboen om røggener og meget andet.

Inden du klager

  • Vurder om røggenen er forbigående, f.eks. ca. ½ time i forbindelse med optænding.
  • Forsøg først at snakke med den pågældende nabo om generne og evt. løsningsforslag.
  • Anbefal f.eks. naboen at søge information om god fyring ved Brændefyringsportalen eller den lokale skorstensfejer.

Hvordan klager du

Send en mail med beskrivelse af problemerne til industri@aabenraa.dk. Klagen skal indeholde oplysninger om hvor røgen kommer fra, hvor ofte generne optræder, varighed af gener, gerne en beskrivelse af røgen, f.eks. farve og lugt. Andre observationer, f.eks. vejrforhold, evt. kendskab til brændsel og lign. Vil også gøre sagsbehandlingen lettere.

Hvad sker der med klagen

Kommunen underretter den pågældende om klagen, og aftaler et tilsyn på ejendommen. På tilsynet kan vi se, om der anvendes en forkert type brænde og om der fyres forkert.
Hvis der anvendes brænde af en god kvalitet og der fyres korrekt, men der stadig er røggener, kan kommunen sende en sagkyndig konsulent ud på tilsyn. Konsulenten gennemgår fyringsanlægget, brændslet, fyringsmetode m.m. og vejleder i korrekt fyring. Efterfølgende sender konsulenten en rapport til kommunen med resultatet af gennemgangen og forslag til, hvordan røggener undgås.

Hvad kan kommunen hjælpe med

Når røggenerne skyldes forkert brændsel, dårligt fyringsanlæg, eller andet, der giver langvarige gener, kan kommunen give påbud om at ændre fyringsanlægget, så røggener undgås eller mindskes

Klager over røg kan sendes til Team Miljø på industri@aabenraa.dk. Har du spørgsmål kan du ringe til Sandra Ravnsbæk Holm på 7376 7786