Ændring af olietanke

Alle ændringer skal anmeldes.

Til anmeldelsen kan du anvende nedenstående selvbetjeningsløsning i Byg og Miljø, eller anmeldeskemaet ude til højre som sendes til kommunen på mail.

Ændring af Olietanke

Når du ændrer på forhold ved din(e) olietank(e) skal du anmelde det til kommunen. Du skal fortælle os, når du sløjfer olietanken, dvs. tager den ud af brug, når du fjerner den eller får en ny tank. Du skal bruge oplysninger om tanken fra tankattesten eller tankpladen, når du anmelder ændringer.

Ny olietank

Installation af en olietank skal udføres af en sagkyndig. Du behøver ikke en tilladelse fra kommunen eller anden myndighed for at etablere en ny olietank. Men du skal fortælle kommunen, hvor på grunden, tanken skal være, og hvornår du etablerer den. Du skal give kommunen besked senest 14 dage før, du begynder at etablere den nye olietank. Kommunen kan afvise at tanken bliver installeret, hvis der er risiko for forurening af grundvand, jord, undergrund eller anlæg, hvorfra der udvindes drikkevand.

Når du køber en olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare olie. Du kan få mere at vide om reglerne for at etablere en olietank ved kommunen.

Sløjfning af tank

Skal din olietank ikke bruges mere, skal den sløjfes. Dvs. tanken skal tømmes helt ved oppumpning af de sidste olierester i bunden. Derefter skal alle rør afmonteres og lukkes af, så det ikke er muligt at fylde olie på ved en fejl. Du skal give kommunen besked om sløjfning af tanken senest 4 uger efter sløjfningen.

Olietanke i BBR og andre arkiver

Kommunen opdaterer BBR ud fra de oplysninger om olietanke, som du anmelder. Kommunen arkiverer dine oplysninger om olietanke, så de kan bruges f.eks. i forbindelse med salg af ejendommen.

 

Ofte stillede spørgsmål

  • Tankpladen er tankens id. Her kan du finde et g.nr.,  som er en kode for oplysninger om tankens producent, hvilket materiale tanken er lavet af og hvordan den er sikret mod at blive utæt. Desuden findes tankens produktionsår, størrelse og nummer på pladen. Tanke uden tankplade er ulovlige.

    Du kan ofte finde tankpladen i nærheden af påfyldningsstudsen. Hvis tankpladen ikke er synlig på en nedgravet tank, kan du grave ned til tanken og lede efter tankpladen.

  • Tankattesten er et stykke papir, der indeholder flere oplysninger end tankpladen. Tankattesten følger tanken, så når du køber en tank (ny eller brugt) følger der som regel en tankattest med. En kopi af tankattesten skal sendes til kommunen, når du opstiller eller nedgraver en olietank.

  • Typegodkendelse: Typegodkendelse sikrer, at tanken lever op til de holdbarhedskrav, der gælder for olietanke. Typegodkendelsen udstedes af Prøvningsudvalget for Olietanke (PUFO).

Mail alle oplysninger om etablering eller sløjfning af tank til industri@aabenraa.dk
Hvis du ikke har fundet svar på dit spørgsmål om olietanke, kan du ringe til Lillin Villadsen tlf. 73768961 eller Lene Hansen tlf. 73767044