Råstoffer

Råstoffer er noget som vi alle bruger og har gavn af i vores hverdag. Ofte uden at vi selv er klar over det. Derfor er der brug for, at der indvindes råstoffer de steder, hvor råstofferne er. Region Syddanmark er myndighed på råstofområdet og giver tilladelse til indvinding.

Råstoffer er naturlige forekomster som ler, kalk, sand, sten, grus, moler, kridt, tørv, granit m.m.

Ler til mursten og tagsten. Kalkmørtel til puds. Kalk og kvartssand i vinduesglas. Kalk i plastiktagrender og plastiktag. Ler, sten og grus i mineraluld. Sandsten og grus til belægninger. Kalk til aviser og ugeblade. Sand til sandkassen. Moler til kattegrus. Kridt i hvid maling. Tørv i spagnum. Kalk til gummistøvler. Sand, grus og kalk i betonfliser. Brosten og kantsten af granit. Sand og grus i vejkassen og til fyld.

I Aabenraa Kommune indvindes der sand, grus, sten og ler. Forbrug af råstoffer er således en nødvendig forudsætning for mange aktiviteter i samfundet såsom byggeri, anlæg og industriproduktion.

Aabenraa Kommune udgør et meget vigtigt graveområde i det sønderjyske område, og i Region Syddanmark. Der har været gravet efter råstoffer i kommunen de sidste 60 – 70 år. Der har således været gravet efter råstoffer på de samme arealer i flere omgange. Graveområderne i kommunen har et areal på ca. 2600 ha i alt. Ca. ¼ af den samlede indvinding i Region Syddanmark sker i Aabenraa Kommune.

Aabenraa Kommunes Kommuneplan for 2009 indeholder et afsnit omkring råstofindvinding, og hvilke retningslinjer kommunen har fastsat omkring råstofindvinding. Kommuneplan 2009 kan ses på kommunens hjemmeside.

Hvis du bor i nærheden af et område, hvor der sker indvinding af råstoffer, kan der ofte opstå gener for naboerne. Der er her tale om gener med støj, støv, forøget trafik m.m. i indvindingsperioden. I mange tilfælde vælger ejer at indvindingsarealet at efterbehandle hele eller dele af området til natur.

 

Hvis du har spørgsmål til, hvordan der ansøges om og/eller gives tilladelse til indvinding af råstoffer, eller spørgsmål til en gældende tilladelse, skal disse rettes direkte til Region Syddanmark. Enten via mail til miljoe-råstoffer@rsyd.dk, eller via telefon 7663 1917.

Det er også muligt at rette henvendelse til kommunen. Du kan sende en mail til industri@aabenraa.dk eller kontakte Lene Hansen på tlf. 7376 7044.