Restaurering af vandløb

Baggrund for projektet

Aabenraa Kommune har flere igangværende vandløbsrestaureringer i relation til Vandområdeplanen for 2015-2021.

Projekterne handler om at forbedre miljø og naturforholdene i vandløbene, så de opnår god miljøtilstand. Oftest er der tale om udlægning af gydegrus og fjernelse af spærringer.

Der er pt. igangværende projekter i:

Slogså - Udlægning af gydegrus

Bjerndrup Mølleå - Udlægning af gydegrus

Hvirlå - Udlægning af gydegrus og etablering af okkerrenseanlæg

Terkelsbøl Å - Udlægning af gydegrus

Surbæk - Genslyngning og udlægning af gydegrus

Uge Bæk - Udlægning af gydegrus

Grøn Å - Fjernelse af 2 spærringer

Søderup Å - Udlægning af gydegrus

Økonomi

Udgifter til projekterne afholdes af Den Europæiske Fiskerifond og Miljøstyrelsen.

 

Link til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Kontaktperson

Søren Byskov Nielsen, agronom
Tlf.: 7376 7828 - sbn@aabenraa.dk