Vådområdeprojekt ved Rønshoved

Baggrund for projektet

Aabenraa Kommune har i 2014 gennemført et vådområdeprojekt langs Fruerskov Bæk ved Rønshoved som led i statens nye vådområdeindsats under ”Grøn Vækst”. Formålet er at reducere belastningen med kvælstof til Flensborg Inderfjord. Projektet er gennemført ved at hæve vandløbsbunden i Fruerskov Bæk, åbne rørlagte private vandløb samt afbryde dræn og grøfter i projektområdet. Herved er der skabt et vådområde på ca. 21 ha, hvor kvælstof kan blive omsat.

Økonomi

Udgifter til forundersøgelser og realisering af projektet er afholdt med støtte fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Kontaktperson

Søren Byskov Nielsen, agronom
Tlf.: 7376 7828 - sbn@aabenraa.dk