Almene vandværker

Hvis du får dit drikkevand fra et alment vandværk, kommer det fra et af kommunens 39 almene vandværker.

Find dit vandværk og vandets hårdhedsgrad fra dit vandværk på kortet herunder.

Klik på det vandværksområde du bor i eller søg på din adresse i søge-feltet.


Vis større kort

Rettigheder for dig som forbruger og din vandforsyning

Har du spørgsmål til forholdet mellem dig som forbruger og vandforsyningen kan du finde det i vandforsyningens regulativ (handelsbetingelser mellem bruger og vandværk). Her kan du blandt andet se, hvilke rettigheder og pligter der gælder for dig og for vandforsyningen – eksempelvis om retten til at få drikkevand og pligten til at betale, samt om pligten til at holde installationerne på ejendommen i god stand, så der ikke er risiko for at forurene drikkevandet. Regulativerne finder du under RELATEREDE FILER.

I regulativet er det også beskrevet, hvad du som forbruger skal betale for. Selve prisen for tilslutning til vandforsyningen og prisen på vand er fastsat i vandforsyningens takstblad.

Hvad koster vandet fra mit vandværk?

Alle de almene vandværker skal hvert år have godkendt deres takster af kommunen. Taksterne fremgår af et takstblad, som er en prisliste, der beskriver, hvad det koster at komme på vandværk, og hvad det årligt koster at købe vand fra vandværket. Du kan få prisen oplyst på vandværkets hjemmeside eller ved at kontakte vandværket.

Hvordan er vandkvaliteten fra vandværket?

Vandværket skal på deres hjemmeside oplyse om den vandkvalitet de leverer.

Hvordan får jeg kontakt til mit vandværk?

Vandværker der har egen hjemmeside eller har en side på borgerforeningens hjemmeside findes under RELATEREDE SIDE.
Hvis du ikke kan finde deres kontaktoplysninger på nettet, kan du kontakte Aabenraa Kommune.

Andre spørgsmål

Har du spørgsmål om lavt vandtryk, misfarvning af vandet eller anden uregelmæssighed, skal du kontakte dit vandværk.

Ofte stillede spørgsmål

  • Oftest skyldes misfarvning af drikkevandet, at vandværket skyller ledninger.

     

  • På kommunens hjemmeside ”Almene vandværker” kan du indtaste din adresse. Så kan du se, hvilket vandværk du tilhører og hvilken hårdhed, drikkevandet har.