Grundvands­sænkning

Bygge- og anlægsprojekter kan give behov for at sænke grundvandet for at holde byggegraven tør.

Hvornår kræver det tilladelse til at sænke grundvandet?

Grundvandssænkning kan medføre et behov for at indhente diverse tilladelser fra kommunen inden projektet igangsættes.

Det er afhængigt af den oppumpede vandmængde, varighed af grundvandssænkningen med videre, om der skal søges om tilladelse til grundvandssænkningen.

Grundvandssænkningen kræver ansøgning og tilladelse hvis:

  • Den midlertidige grundvandssænkning varer mere end 2 år
  • Den oppumpede vandmængde overstiger 100.000 m3/år
  • Der inden for 300 meter fra grundvandssænkningen findes vandindvindingsanlæg

Hvis du er I tvivl om det kræver ansøgning, så kontakt Aabenraa Kommune for nærmere afklaring.

Kontaktinfo

Grundvand og drikkevand

Mail: vand@aabenraa.dk

Drikkevand og grundvand:
Lena Berndt Klintø - 73 76 71 51
Rikke Matthiesen Klindt - 24 27 14 23

Markvanding og indberetning:
Anette Juel Nielsen – 73 76 71 10
Jan Nyman Ravn - 21 54 84 58