Aabenraa Fjord

Aabenraa Kommune har arbejdet sammen med SEGES, LandboSyd og Arwos om at få lavet en række rapporter vedr. miljøforholdene i Aabenraa Fjord.

Der er i sommeren 2022 udgivet 3 rapporter omkring miljøforholdene i Aabenraa Fjord. Rapporterne er udarbejdet af SEGES innovation P/S, som er en forsknings og udviklingsorganisation indenfor landbrugs- og fødevareområdet. Aabenraa Kommune har sammen med Arwos og LandboSyd bidraget til arbejdet med rapporterne.

Materialet består af 3 hovedrapporter med en række bilag.

Minirapport Aabenraa Fjord
Bilag til minirapport Aabenraa Fjord

Oplandet til Aabenraa Fjord

De hydrografiske forhold i Aabenraa Fjord
De hydrografiske forhold i Aabenraa Fjord bilag 1
De hydrografiske forhold i Aabenraa Fjord bilag 2
De hydrografiske forhold i Aabenraa Fjord bilag 3
De hydrografiske forhold i Aabenraa Fjord bilag 4

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Torben Hansen, biolog
Tlf.: 7376 7358 - tha@aabenraa.dk