Husspildevand i kloakerede om­råder

Husspildevand er alt spildevand fra køkken, bad, toilet og bryggers. Regnvand fra tage og befæstede arealer er også spildevand.

Hvis du bor i et kloakeret område, har du pligt til at aflede dit spildevand til kloaknettet.

Kun autoriserede kloakmestre må udføre kloakarbejde.

Kloakforhold i Aabenraa kommune

Der er lagt kloakker i alle større byer og en del mindre byområder i Aabenraa Kommune. Spildevandet løber enten til fælleskloakker eller separatkloakker, hvor husspildevand og regnvand løber i hver sin ledning. Nogle steder er der kun kloakker for husspildevand, men regnvand bortledes på ens egen grund.

Kloaknettet bliver løbende renoveret og udbygget.

Kloaknettet drives og vedligeholdes af kommunens spildevandsselskab Arwos.

Ændring af kloakforhold

Du skal have en kloakmester til at udføre det, hvis du ønsker at lave om på kloakforholdene på din egen grund - eksempelvis ved om- eller nybyggeri.

Du skal søge om og færdigmelde kloakarbejde via Byg & Miljø.

Nykloakering og kloakseparering

Når der er ført stikledninger hen til grundgrænsen i et kloakområde, er der tilslutningspligt for de ejendomme, der ligger inden for området. Man har ligeledes pligt til at separere sit regn- og spildevand i separatkloakerede områder.

De områder, der skal kloakeres eller have separeret kloakker er udpeget i Aabenraa kommunes Spildevandsplan 2018-2022.

Regnvand

Du kan få tilladelse til at aflede dit regnvand privat, eksempelvis via nedsivning. Læs mere på kommunens side om Regnvand.

Ofte stillede spørgsmål

  • Husspildevand og regnvand ledes i den samme ledning til renseanlæg

  • Husspildevand og regnvand løber i hver sin ledning. Kun husspildevand løber til renseanlæg, mens regnvand løber urenset til vandløb eller havet.

  • Kun husspildevandet ledes til renseanlæg. Regnvand skal afledes lokalt, eksempelvis ved nedsivning.

Kontaktinfo

Spildevand

Mail: spildevand@aabenraa.dk

Dorthe Shajarati: 7376 7619
Nikolai Moestrup: 7376 8292