Kloakseparering

Nedenfor kan du blive klogere på kloaksepareringen i Aabenraa Kommune ved at klikke dig gennem de typisk stillede spørgsmål med tilhørende svar.

Ved spørgsmål kontakt Aabenraa Kommune op 7376 7676 eller ingeniør hos Byg, Natur & Miljø Nikolai Moestrup på 7376 8292.

Ofte stillede spørgsmål

 • Vi vælger at kloakseparere for at forbedre miljøet og for at opnå besparelser på driften i forbindelse med spildevandsrensning.

  I forhold til miljøet: Når det regner meget kan kloakken blive fyldt og dermed løbe over. Dette kaldes et overløb. Når en fælleskloak løber over, vil det være en blanding af spildevand og regnvand, der udledes til i naturen, og som dermed forurener miljøet. Når separatkloakken løber over, vil det udelukkende være regnvand, der udledes til naturen.

  I forhold til økonomien: Spildevandet i kloakken pumpes til et af kommunens renseanlæg. Ved en separering slipper man for at pumpe regnvandet med i systemet, og der opnås en besparelse for Arwos, kommunens forsyningsselskab. Da Arwos er direkte finansieret af deres kunder (alle kommunens borgere), kommer denne besparelse borgerne til gode. Besparelsen vil ikke nødvendigvis betyde nedsatte priser, men det kan også betyde, at priserne ikke stiger så meget, som de ellers ville have gjort.

   

 • I denne tabel er de forventede opstartsår for de forskellige projekter. Bemærk at dette ikke fastlagt. Når de enkelte projekter går i gang, vil man modtage mere information om tidsplaner.

   

  Område

  Forventet opstart (år)

  Østre Havnevej industriområde

  2019

  Dambjerg, Højholt, Jørgensgård og Lindsnakkevej

  2019

  Jernbanegade, Toften, dele af Kolstrup, Blegen og området omkring Bjerggade

  2021

  Styrtom og Lundsbjerg

  2021

  Hjarupvej

  2018/19

  Løjt Kirkeby

  2018/19

  Kruså

  2021

 • Som borger skal man betale for den del af kloaksepareringen, der foregår på egen grund. Den udgift kan variere meget fra ejendom til ejendom afhængigt af forholdene. Jo mere der skal graves og jo flere nye rør, der skal lægges ned jo dyrere bliver det.

  Hvis der er muligt, må man gerne håndtere regnvand på egen grund i eksempelvis en faskine. Dette kommer an på jordbundsforholdene og pladsen på grunden. Denne løsning vil for nogle være en billigere løsning end en traditionel kloakseparering.

 • Som borger får du et bedre miljø i Aabenraa Kommune, hvor vandløb og badestrandene er mindre forurenede. Blandt andet fordi toiletvandet ikke løber ud på vejene og i naturen.

  Da Arwos sparer på driften, vil denne besparelse også komme borgerne til gode, da det er borgerne som finansierer Arwos. Besparelsen vil ikke nødvendigvis betyde nedsatte priser, men det kan også betyde, at priserne ikke stiger så meget, som de ellers ville have gjort.

   

 • Ja. Når der er tilslutningsmulighed for din ejendom, skal regnvand og spildevand separeres på egen grund. Dette skal du have en kloakmester til at gøre for dig. Man har minimum seks måneder til at udføre arbejdet på egen grund efter, at der er tilslutningsmulighed.

  Arwos og Aabenraa Kommune vil informere om, hvornår tilslutningsmuligheden foreligger, når de enkelte projekter er i gang.

 • Hvis der er muligt, må man gerne håndtere regnvand på egen grund i eksempelvis en faskine. Dette kommer an på jordbundsforholdene og pladsen på grunden. Denne løsning vil for nogle være en billigere løsning end en traditionel kloakseparering.

  Pointen er, at man ikke må lede regnvand til spildevandsledningen.

 • Ja. Hvis din have alligevel skal graves op, eller du skal have lavet ny terrasse, kan det være en god ide at forberede separeringen. Kontakt en kloakmester for at høre nærmere om dine muligheder.

  Hvis man forbereder til separering, skal man blot have en kloakmester til at foretage den endelige tilslutning eller omkobling, når Arwos og Aabenraa Kommune informerer om, at tilslutningen er mulig.

 • Ja. Man har mulighed for at komme med indsigelser, klager og kommentarer med videre til Spildevandsplanens indhold. Send dine kommentarer til spildevand@aabenraa.dk og skriv gerne "Høringssvar" i emnefeltet. Dette skal gøres inden 17. oktober 2018. Alle høringssvar vil blive behandlet inden Byrådet træffer endelig afgørelse vedr. Spildevandsplanen.