Nye vandløb

Nye vandløb ændrer på afstrømningsforholdene i et område og anlægges ofte over flere ejeres arealer.

De er ikke det samme som dræn, og derfor må nye vandløb ikke anlægges uden kommunens tilladelse.

Du skal først udarbejde et projekt, hvoraf blandt andet det nye vandløbs beliggenhed, dets dimensioner, den fremtidige vedligeholdelse og hvem der betaler for etableringen skal fremgå.