Offentlige og private vandløb

Vandløbene er opdelt i to klasser. Forskellen er, at bestemmelserne for de offentlige vandløb er beskrevet i regulativer, og at kommunen vedligeholder de offentlige vandløb.
Den bedste oversigt over de offentlige vandløb findes på kommunekortet her på hjemmesiden.

Kort over vandløb. Klik på kortet for at få flere oplysninger.
Vis større kort

Klik på vandløbet i kortet, hvis du vil se regulativet

Private vandløb

Private vandløb er vandløb, som enten er oprindelige vandløb, skabt af naturen, eller kunstige vandløb, som flere har en interesse i. De krydser typisk ind over flere ejeres arealer, og de skal vedligeholdes af lodsejerne.

Private vandløb er omfattet af vandløbsloven og kan også være beskyttede af naturbeskyttelsesloven. De må ikke ændres eller vedligeholdes ud over den sædvanlige vedligeholdelse uden tilladelse fra kommunen, som vil varetage alle interesser omkring de enkelte vandløb.

Kontaktinfo

Vandløbsgruppen

Telefon: 73767676
Mail: vandloeb@aabenraa.dk