Vandføring og vandstande

Kommunen har mere end 20 stationer, hvor vandstandene måles kontinuerligt.
Heraf er de 12 stationer samtidig vandføringsstationer, hvor vandføringen måles én gang pr. måned.

Kommunen har desuden ca. 30 midlertidige stationer, hvor vandstandene måles kontinuerligt i kortere eller længere perioder.

De faste stationer kan følges på nettet.