Vandføring og vandstande

Vandløbsdata

Aabenraa Kommune har en række målestationer, som leverer offentligt tilgængeligt data. Stationerne er placeret i nogle udvalgte vandløb. De fleste måler vandstand, mens andre måler nedbør og iltindhold