Vandløbsopmåling

Alle offentlige vandløb har regulativer, hvor bl.a. deres beliggenhed og dimensioner er beskrevet.
Kommunen lader hvert år et opmålingsfirma opmåle vandløb for at kontrollere, om de svarer til beskrivelsen i regulativerne. Kommunen foretager også egne opmålinger med GPS.
Du kan få opmålingsresultaterne at se ved henvendelse til kommunen.