Restaurering af vandløb

For at forbedre de fysiske forhold i og omkring vandløb kan vandløbsmyndigheden beslutte, at der gennemføres restaureringsforanstaltninger, herunder genopretning af vandløbs naturlige løb og fjernelse af fysiske spærringer for vandgennemstrømningen.

Vandløbsrestaurering skal sikre god økologisk tilstand i de danske vandløb og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

Før en restaurering kan gennemføres, skal vandløbsmyndigheden udarbejde et projekt med beskrivelser af, hvad der skal foregå. Vandløbsmyndigheden afholder udgifterne ved disse projekter.

Kontaktinfo

Vandløbsgruppen

Telefon: 73767676
Mail: vandloeb@aabenraa.dk