Afbrænding af affald

Du må ikke afbrænde affald som træpaller, nedbrydningstræ, reklamer, behandlet træ eller andet forbrændingsegnet affald, hverken i det fri, i din brændeovn, dit fyrringsanlæg eller lignende. Afbrænding af affald er nemlig kun tilladt på anlæg som er godkendte til afbrænding af affald.
Du skal sortere og aflevere det forbrændingsegnede og genanvendelige affald enten i affaldsbeholderne på din adresse eller på genbrugspladsen.

Hvis du har spørgsmål om affald, afbrænding eller lignende kan du skrive til industri@aabenraa.dk eller kontakte Team Miljø på tlf. 7376 7426