Affald fra private borgere

Affaldsordninger for husholdninger drives for kommunen af Arwos Affald A/S

Affaldsordninger omfatter følgende ordninger:

  • Indsamling af dagrenovation
  • Genbrugsbeholderen
  • Indsamling af batterier og småt elektronik
  • Indsamling af ting og sager direkte til genbrug
  • Indsamling af grenaffald
  • Genbrugspladser
  • Medicin og klinisk risikoaffald

Affaldsplan 2013–2024 beskriver de forskellige affaldsordninger:

Kommunens affaldsordninger er også fastlagt i:

Regulativ for husholdningsaffald