Hvad gør kommunen?

Aabenraa Kommune arbejder med at reducere CO2-udledningen og miljøbelastningen fra egne aktiviteter og bygninger.
Her kan du se de CO2-opgørelser kommunen har udarbejdet.

Aabenraa Kommune arbejder for at nedsætte CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed og laver beregninger for hvor meget CO2 vores eget energiforbrug udleder.

Der er beregnet CO2-udledning fra el- og varmeforbrug i kommunens bygninger, fra elforbrug til gadelys samt fra den transport der er en del af daglig drift og administration.

Aabenraa Kommune har vedtaget en klimapolitik i 2015. Her er det sat som pejlemærke at reducere CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed med 2,5 % om året. En stor del af reduktionen kommer fra energirenoveringer af kommunens egne bygninger og udskiftning af gadelys til LED.

Du kan se CO2-opgørelser for Aabenraa Kommune som virksomhed under relaterede filer.